Chat - Přehled | WoWka CZ

Chat


DeadKarlos | 12. Září 2019 | Návštěvnost 1259

 

Chat ve World of Warcraft je navržený, aby poskytovalo bohatství herní informací, zatímco hrajete, navíc to nabízí různorodosti voleb pro hovořící další hráče. To je také vysoce přizpůsobitelné. Můžete vytvořit vícenásobná okna chatu, umístit je a přednastavit je. Další možnosti zahrnují výměnu velikosti písma a barvy pozadí každého okna, stejně jako jaké informace zobrazují. Můžete také měnit barvu každého typu zprávy, také zprávy, které jsou nejdůležitější, které rychle uchopí vaši pozornosti. Předtím, než vnikneme hluboko pro více informací, nechejme se podat na standardní rozhraní, jeho funkce a použití.

 

Kanály Chatu

Nové ovládání Chat Kanálu a funkčnost byla přidaná v patch 2.2 a nyní je dostupné pod tabulátorem chatu v rozhraní Social Window. Rozhraní nyní ukáže hráčům kanálu, jestli jsou dostupní, v závislosti na oblasti světa, spolu s novými osobním ovládáním kanálů.

Seznam kanálů

 

 

Záznam ChatuNavíc k chat zprávám od hráčů ve vašich okamžitých prostředí, záznam chatu také zobrazuje osobní zprávy od jiných hráčů, zprávy guild, vykřikování od jiných hráčů, a žádné non-chat zprávy vztahujícího se k vašemu vývoji charakteru, jako oznámení kdy získáte úroveň, učíte se body dovedností, nebo získat quest. Jen posledních osm řádků zpráv jsou zobrazené, ačkoli se můžete dívat na předchozí zprávy použitím rolovacích tlačítek se šipkou přetáčet nahoru a dolů.

 

Skočit zpět na poslední zprávy, klikněte na spodní část tlačítka šipky vedle chat logu; tlačítko bude zazářit k varování nových zpráv, které přijedete zatímco projíždíte skrz předchozí zprávy.

 

Tlačítka Chatu


Tlačítko chat je zvláště důležitý pro všechny příkazy pro efektivní komunikaci s dalšími hráči ve World of Warcraft. Kliknutím na toto tlačítko, tak máte přístup k partě a guild chatu, osobní zprávám jednotlivých hráčů, emoce, a voice emote.

Mnoho z těchto stejných chat možnosti jsou také dostupné skrz rychlé klávesy nebo příkazy které můžete psát v nabídce chatu. Tlačítko chatu je nalezený jenom nad tlačítky rolovacích šipek v okně main chat, které je označené General standardně.

Níže je uvedený seznam voleb obsažených v Chat Button menu a odpovídající příkazy chatu:

>Say /s
Party Chat /p
Guild Chat /g
Yell /y
Whisper /w
Emote (viz níže) /e
Reply /r
Language (vám dovolí vybrat si, který z vašich známých jazyků bude zobrazený v chatu. Hráči, kteří neznají váš mluvený jazyk, uvidí breptání se štítkem ukazování v jakém jazyce mluvíte).
Voice Emote (viz níže)
Macro (otevře rozhraní Makra) /macro

Umístíte-li kurzor přes Emote otvírá podnabídku emocí, které jsou doprovázený animací a zvuku charakteru:

/applaud, /beg, /bow, /chicken, /cry,
/dance, /eat, /flex, /kiss, /kneel,
/laugh, /point, /roar, /rude, /salute,
/shy, /sit, /sleep, /stand, /talk, /wave

Umístíte-li kurzor přes Voice Emote otvírá podnabídku emocí, které jsou doprovázený dialogem a animací charakteru:

/attacktarget, /bye, /charge, /cheer,
/congratulate, /flee, /flirt, /followme,
/healme, /hello, /helpme, /incoming,
/no, /nod, /oom, /openfire, /rasp,
/silly, /thank, /train, /wait, /welcome Záznam Boje
Combat log zobrazuje vaše akce a akce dalších blízkých hráčů, NPC, a monster. Boj, nákupy, vytvoření předmětu, zkušenostní odměny, nebo další aktivity co jsou zaznamenané v tomto combat logu. Akce monster a další hráči se objeví v různých barvách, která rozlišuje vaše akce.

Kurzorové šipky na pravo od combat log tě nechat rolovat nahoru a dolů pro prohlížení předcházející akce. Pro poslední akci, klikněte na spodní kurzorovou šipku. Spodní tlačítko se šipkou, vás bude varovat zářením nových zpráv, které jsou posouvání skrz předchozí zprávy.

Povídání
Vaše okno pro povídání je chat log, které je umístěné v levé dolní oblasti vaší obrazovky, nad Action Bar

 

Kanály


Zobrazené zprávy v chat logu jsou z veškerého chat kanálů, kterých jste se účastnili aktuální zóny. Číslo a jméno kanálu v závorce předchází každou kanálovou zprávu. Jméno kanál chatu, z které zpráva vznikla, a číslo rychlé klávesy odpovídá tomu kanálu. Standardně, kdykoli přijdete do oblasti, automaticky se připojíte k oblasti kanálů General, LocalDefense a LookingForGroup, také nazvaný kanály serveru. Když opustíte oblast, automaticky opustí svůj přidružený server kanálů. Jenom Trade kanál existuje uvnitř hlavních měst, jako Stormwind City a Orgrimmar. Budete automaticky připojený a odcházející z Trade kanálu nebo podobná oblast stejným způsobem jako ostatní server kanálů.

Pro prohlížení seznamu všech kanálů v oblasti a jejich odpovídající rychlá tlačítka čísel, napište /chatlist nebo /chatinfo.

Připojování a odpojování kanálů
K připojení kanálu, napište /join následovaný celým jménem chat kanálu. Například: /join trade

K opuštění kanálu, napište /leave následované celým jménem kanálu, který si přejete opustit. Například: /leave lookingforgroup

Alternativně, můžete opustit kanál použitím hotkey čísel, která jsou přiřazená. Například: /leave 1

Vytvoření kanálů
Pro vytvoření kanálu, napište /join následovaný jménem kanálu, který si přejete vytvořit. Jestli žádný kanál tím jménem existuje, budete jeden vytvořený pro vás. Jiní se mohou pak připojit na váš kanál s příkazem join.

Kanál UI
Můžete táhnout seznam hráčů v kanálu ven z okna chat kanálu a do hracího pole kliknutím a tažením kanálového jména na hrací pole. Tento seznam ukáže všechny hráče v kanálu tříděném voice chat status.

 

Réžimy Chatu


Jsou zde různé druhy povídání. Stisknutí Chat Button vedle logu vám ukáže tyto různé volby. Jednoduše klikněte na požadovaný druh chatu k začínání povídání tímto způsobem, jestliže křičíte, guild povídání, nebo šeptání. Můžete také obejít Chat Button stlačením klávesy Enter k vytáhnutí okamžitého povídání a potom napíšete "/" následovaný vhodným příkazem povídání nebo hotkey.

/Say
Say chat je povídání všem hráčům ve vašem okolí. Toto je standardní komunikační režim. Můžete také napsat /s v okamžitém povídání k začátku mluvící zprávě, jestli vaše okamžité povídání je nastavená na různém druhu chatu.

/Party
Party chatu je pro povídání jenom s členy party vaši party Používej tento chat k mluvení s členy party bez ucpávání chat oken dalších hráčů. Můžete také napsat /p k zahájení zprávě party.

/Guild
Guild chat vysílá zprávu všem lidem v guildě, kdekoliv oni jsou. Můžete také napsat /g k zahájení guild zprávě.

/Officer
Officer chat vysílá zprávu všem Officers v guildě, kdekoliv oni jsou. Můžete také napsat /o k zahájení officer zprávám. Guild Master může změnit, kdo může vidět a kdo může poslat Officer zprávy.

/Yell
Yell vysílá zprávu hráčům ve velmi velkém rozsahu okolo vašeho charakteru. Chat zpráva se jeví jako červená standardně v každém chat okně. Můžete také napsat /y k yell zprávě.

/Whisper
Šeptání posílá osobní zprávu k jednomu hráči. Na rozdíl od jiných druhů chatu, musíte šeptat na určitého hráče. Po kliknutí příkazu whisper nebo napsaní /w v chat, napište jméno hráče, s kterým si přejete šeptat. Pak dáte mezeru a napište vaši zprávu. Šeptací zprávy nemůžete posílat hráčům v opačné frakci.

/Tell
Tell je funkční rovnocenný se šepotem. Obě posílají osobní zprávu k jednotlivému hráči. Můžete také posílat napsáním /t následovaný ve jménu zamýšleného příjemce a vaší zprávy. Tell nemůže být poslaný k hráčům v opačné frakci.

/Reply
Jestliže vám hráč pošle whisper nebo tell, můžete odpovědět tomu hráči buď výběrem Reply z menu Chat Button nebo zmáčknutím "R".

Pamět Chatu
Standardně, kdy zmáčknete klávesu Enter k vytáhnutí okamžitého chatu, chat bude /say zprávy. Avšak jestli pošlete různý druh chatu, jako je "/party", příště vytáhnete vaše povídání okamžitě, pokud bude stále ještě v režimu chat party. Pamatuje si okamžitý chat z posledního chat režimu a zůstává tam do té doby, než určíte jednu novou. **POZNÁMKA** Chat Memory platí jenom pro kanály Guild, Say a Party **

Automatické dokončení jména charakteru
Automatické dokončení jména charakteru pro chat rámečky, vyskakováním, a poštovní rozhraní je nyní aktivní.

Barevná jména charakteru
Jména charakterů nyní může být barevně shodný s povoláním v rámečku chat. Tato vlastnost může být umožněná skrz chat nastavení kliknutím pravým tlačítkem na chat okno.

K tomu, abyste udělal jakékoliv změny ve vašem chat nastavení, musíte nejprve vyřadit Simple Chat a odemknout (Lock) vlastnosti All Chat Settings v Interface Options (na Main Menu). Předtím, než budete pohybovat oknem chatu nebo měníte jeho velikost, je třeba to odemknout (unlock). Abys to udělal, posuňte kurzor přes okno až se objeví jméno záznamu (Name Tab).

K tomu, abyste udělal jakékoliv změny ve vašem chat nastavení, musíte nejprve vyřadit Simple Chat a odemknout (Lock) vlastnosti All Chat Settings v Interface Options (na Main Menu). Předtím, než budete pohybovat oknem chatu nebo měníte jeho velikost, je třeba to odemknout (unlock). Abys to udělal, posuňte kurzor přes okno až se objeví jméno záznamu (Name Tab).

Pravý kliknutí na Tab (záznam) pro odhalení nabídky Window Menu.

Nakonec, klikne na volbu Unlock Window na vrcholu v menu. Jestli je již okno odemčený, volba místo toho říká Lock Window, které nesmíte kliknout až do udělání veškerý vašich změn! Nepotřebujete mít odemknutý okno k použití dalších možností na jeho menu, nebo měnit jeho místo pro pořádek jakýkoliv zakotvených oken.

Velikost
Pro změnu velikosti okna, kliknete a přetáhnete z jakéhokoliv rohu do té doby, než jste spokojení s rozměrem. Chat okna zdědí rozměry v General Chat Window zatímco je k tomu zakotvený.

Pohyb
Pro pohyb okna, kliknete a přetáhnete Name Tab (jméno okna). Budete pohybovat s oknem Gnerela Chat.

Pořadí
Pro změnu pořadí zakotveného okna, kliknete a přetáhnete Name Tab (Jméno okna). Malý, žhoucí žlutý bar bude signalizovat, kde okno bude umístěno pro uvolnění.

Jestliže bar není viditelný, při uvolnění okno se stane nezakotvený. Okna mohou být jen zakotvený do okna General Chat, a to nemůže být přesunutý z levé krajní pozice ke všem zakotveným oken.

 

Chat Window Menu


Pravý kliknutí na okna chatu Name Tab k otevření menu. Kde tady opravdu začnete vidět přizpůsobivost Chat Interface.

Odemknout/Zamknout Okno - Lock/Unlock Window
Lock Chat okna zakazuje pohyb a změna velikosti toho okna.
Unlock General Chat okna nebo jakýkoliv nezakotvený chat okna vám dovolí pohybovat a měnit velikost.
Unlock zakotveného okno bude odemčený, obnovení uživatelské velikosti nastavení a dovolující Vám pohybovat a měnit velikost
**POZNÁMKA** ačkoli zakotvený okna do General Chat Window signalizuje, že jsou uzamčení, mohou být přesunutý/nezakotveny kliknutím a přetažení jejich Name Tab.

Přejmenování Okna - Rename Window
Vybrání této volby bude odhalovat okno dotazující se zadat nového jména okna chatu:

Po vložení jména, můžete dát Accept (Přijmout) nebo Cancel (Zrušit) změnu jména.

Vytvoření Nového Okna - Create New Window
Vybrání volby Create New Windows odhaluje okno dotazující se zadat jméno pro nové okno chatu:

Po zadání jména, můžete Accept (Prijmout) nebo Cancel (Zrušit). Přijmutím zakotví a vybírá nové okno.

Odstranit Okno - Remove Window
Remove Window permanentně smaže okno. General Chat Window nemůže být odstraněný.
**POZNÁMKA** vytvoření nového okna se stejným jménem, nebude získávat obsah smazaného okna!

 

Zobrazení - Display

Velikost písma - Font Size
Toto menu vám dovolí vybrat si velikost textu zobrazeného v okně. Můžete si vybrat velikost písma 12, 14, 16 nebo 18. Standardní volba je 14.

Pozadí - Background
Kliknutí na Color Picker vám dovolí změnit barvu pozadí:

Vyberte si barvu pozadí okna používání barevného kruhu, jeho stín (darkness) používání stupnici šedi, a jeho průhlednosti (jak budete vidět skrz) používání procentní stupnice. 0% je plně průhledný okno, zatímco 100% je plně neprůhledné.

 

Filtery

Rozsáhlý seznam druhů zpráv nalezený zde obklopuje každý druh zprávy, co přijmete skrz Chat Interface. Tyto zprávy mohou být zapnutý nebo vypnutý, tak, že každé z vašich oken zobrazuje jen zprávy, které chcete. Výjimky jsou systémová hlášení, která jsou vždy zobrazená, a jenom v okně General Chat. Say, GUild, Whisper a Party podkategorie pod Channels a Creature podkategorie pod Other Messages mohou být zapnuté nebo vypnuté jako skupiny; nemůžete přepínat jednotlivé části Filtru podkategorie. Pro měnu barvu druhů zpráv, kliknutí na další schránku. To představuje Color Picker okno:

Používejte barevný kruh k nastavení barvy zpráv, a stupnici šedi k vybrání stínu (darkness).
**POZNÁMKA** každá barva zprávy platí za všemi okny. Ex: Whispers/Tells nemůže být fialový v okně General Chat a zelený v Combat Log.

Níže je seznam dostupných filtrů. Tučný položky jsou ukázané v okně General Chat standardně; Combat Log ukazuje podtržené položky standardní:

Kanály - Channels

Say (podkategorie: Say, Emote, Text Emote), Yell, Guild (podkategorie: Guild, Officer), Whisper (podkategorie: Incoming Whisper, Whisper), Party (podkategorie: Party, Raid), General, LocalDefense, **Custom Channels** (uvedený následně)

Zprávy boje - Combat Messages

Misc Info, Your Hits, Your Misses, Pet's Hits, Pet's Misses, Party's Hits, Party's Misses, Friendly Players' Hits, Friendly Players' Misses, Hostile Players' Hits, Hostile Players' Misses, Creature Hits vs You, Creature Misses vs You, Creature Hits vs Party, Creature Misses vs Party, Creature Hits vs Creatures, Creature Misses vs Creatures, Friendly Deaths, Hostile Deaths, XP Gain, Honor Gain

Zprávy kouzla - Spell Messages

Your Damage Spells, Your Buff Spells, Pet's Damage Spells, Pet's Buff Spells, Party's Damage Spells, Party's Buff Spells, Friendly Players' Damage Spells, Friendly Players' Buff Spells, Hostile Players' Damage Spells, Hostile Players' Buff Spells, Creature Damage Spells on You, Creature Buff Spells on You, Creature Damage Spells on Party, Creature Buff Spells on Party, Creature Damage Spells on Others, Creature Buff Spells on Others

Zprávy kouzla - Spell Messages (nemůže dělat)

Tradeskills, Damageshields on You, Damageshields on Others, Auras wearing off You, Auras wearing off Party, Auras wearing off Others, Item Enchantments, Break Aura, Your Insufficient Spell Resource Errors

Pravidelný účinky - Periodic Effects

Your Periodic Damage, Your Periodic Buffs, Party's Periodic Damage, Party's Periodic Buffs, Friendly Players' Periodic Damage, Friendly Players' Periodic Buffs, Hostile Players' Periodic Damage, Hostile Players' Periodic Buffs, Creatures' Periodic Damage, Creatures' Periodic Buffs

Zprávy systému - System Messages

System, AFK, DND, Ignored, Channel List, Neutral zone message, Alliance zone message, Horde zone message
**POZNÁMKA** Tyto zprávy se vždy objeví v okně General Chat, nemůžou být vyřazený, a nemohou být vypnutý v jiném okně.

Ostatní zprávy - Other Messages

Creature (podkategorie: Creature Say, Creature Yell, Creature Emote, Creature Whisper), Skill, Loot (podkategorie: Item Loot, Money Loot)

Připojení nového kanálu - Join New Channel

Tato volba odhaluje okno dotazující se zadat jméno kanálu:

Po zadání jména, můžete Accept (Prijmout) nebo Cancel (Zrušit). Příjmutím vytvoříte kanál (jestli to bude nutný) a přidává to do aktuálního okna.
**POZNÁMKA** Budete automaticky pouštět kanály General, Trade, a LocalDefense z oblasti jak je opustíte, a vstupuje do odpovídajících kanálů nové zóny.

Server kanálů - Server Channels
Toto menu je funkčně totožný k filtrům uvedených v předcházející části. Připínání jakýkoli z následujících kanálů bude také přepínat v kategorii Channels.
**POZNÁMKA** Trade kanály se chovají jako Server Channel, ačkoli to není uvedený v této části.

General
Tento kanál může být používaný pro hromadnou komunikaci s dalšími hráči ve vaší oblasti.

WorldDefense
kanál může být používaný pro varování spojeneckých hráčů o přicházejících útocích od nepřátel.
**POZNÁMKA** Kdokoliv se můžete připojit a mluvit. Hráči jsou ještě ve střehu, kdy NPC jejich frakce je napadený, nebo kdy je cíl world PvP zajatý. Hráči se automaticky připojí k místnímu obrannému kanálu, ale potřebujete se ručně připojit k WorldDefense kanálu.

LocalDefense
Tento zvláštní kanál slouží stejným účelem jako World Defense kanál, ale je to omezené na místní oblast v které jste.
**POZNÁMKA** LocalDefense zobrazuje vaši PvP hodnost stejně jako vaše jméno při povídání.

LookingforGroup
Hráči nyní budou schopný zpřístupnit Looking For Group kanál připojením k nástrojům Looking For Group/Looking for More.

 

 

 

Přehled

 

 

 

Discord

  • TOPlist
  • Blizzard
  • Battle.net
  • Pegi 12
  • Online hra
  • Násilí
  • Sprostá slova

Webdesign DeadKarlos | Copyright DeadKarlos - WoWka © 11. 7. 2006