Vybavení - Přehled | WoWka CZ

Vybavení


DeadKarlos | 12. Září 2019 | Návštěvnost 481

 

Vybavení je předmět, který se může umístit do slotu na Charakter hráče nebo mít v inventáři. Vybavení se vztahuje na jakýkoli předmět, který lze vybavit postavu. Obvykle se může vybavení přnést přetažením předmětu z inventáře (za předpokladu, že není otevřené okno obchodníka nebo banky) pravým tlačítkem myši přetáhnout předmět z inventáře.

Mnoho předmětů ve hře požaduje určitý level, aby mohly být používány. Když přes předmět přejedete kurzorem, požadavky se vám ukáží (minimální požadavek je level 10). Pokud vaše postava ještě není na levelu, který předmět vyžaduje, budete si muset počkat. Můžete si předmět schovat na později nebo ho prodat, pokud pro vás nemá takovou cenu, někomu, kdo takový level má. Pokud nemůžete předmět používat, je červeně označený.

 

Barvy označující kvalitu předmětů

Poor - Mizerná kvalita

Common - Běžná kvalita

Uncommon - Neobyčejná kvalita

Rare - Vzácná kvalita

Epic - Epická kvalita

Legendary - Legendární kvalita

Artifact - Artefakt

Heirloom - Předměty na vázající se na účet

Level Item - Úroveň předmětu

 

Předměty a šperky

Helm (Přilba)
Cokoliv, co se dá nosit na hlavě. Nemusí to být přímo přilba, ve hře je i řada klobouků, čepic, čelenek apod.

Neck (Náhrdelník)
Tento slot slouží pro uložení amuletů nebo náhrdelníků, které mají obvykle nějaké magické vlastnosti.

Shoulders (Ramena)
Část zbroje, která chrání ramena.

Back (Plášť)
Do tohoto slotu se ukládají všemožné kápě nebo pláště.

Chest (Zbroj)
Největší část vašeho brnění je hrudní zbroj. Můžete používat Cloth, Leather, Mail a Plate zbroj.

Gloves (Rukavice)
Ochrana pro ruce.

Wrists (Zápěstí)
Zápěstní chrániče.

Legs (Kalhoty)
Kalhoty chrání spodní část vašeho těla a za studených Khaz Modanských nocí vás udrží v teple.

Waist (Opasek)
Je to prostě pásek, může mít magické vlastnosti.

Boots (Boty)
Tady asi není co vysvětlovat.

Shirt (Tričko)
Extra oblečení, které se nosí pod zbrojí.

Tabard
Do tohoto slotu se vkládají tabardy jednotlivých guild.

2x Rings (Prsteny)

Každý hráč má dva sloty do kterých může ukládat dva prsteny.

2x Trinkets (Naušnice)

Každý hráč má dva sloty do kterých může ukládat dva trinkety.

 

Předměty svázané s postavou

 • Not Bound - Nesvázaný - Předmět může být libovolně používán, odstraněn nebo prodán komukoliv a kdykoliv.
 • Bind on Equip - Svázaný při nasazení - Takový předmět můžete prodat do chvíle, než si jej nasadíte na sebe. Pak už je s vámi svázaný a prodat jinému hráči jej nelze.
 • Bind on Use - Svázaný při použití - Jakmile předmět použijete, už ho nelze prodat jinému hráči.
 • Bind on Acquire - Svázný při získání - Jakmile takový předmět seberete, již ho nemůžete prodat jinému hráči. Dávejte si velký pozor, abyste takový předmět nesebrali.
 • Quest Items - Předměty k Úkolům - Takové předměty obvykle bývají okamžitě svázané s vaší postavou.

 

Rozbité vybavení

Opotřebení předmětů neboli Durability je důležitou položkou vybavení, která především při hraní na vyšších levelech pomáhá udržovat rovnováhu v ekonomice hry. Narozdíl od Rozkladu (Decay), který také ničí předměty, opotřebení nikdy nezničí předmět úplně (předmět tedy nemůže zaniknout). Opotřebení se týká všech zbraní a zbrojí. Nevztahuje se ale na šperky (trinkets), prsteny (rings), náhrdelníky (necklaces), plášte (cloaks), košile (shirts) a tabardy. Ať už je předmět jakkoliv opotřebený, má stále stejné vlastnosti (nijak v průběhu opotřebení nesnižují). Pokud má ale předmět Durability na nule, nedává svému nositeli žádné výhody a musí se nechat opravit.

Všechna NPC, která prodávají zbraně nebo zbroje je také mohou za peníze opravovat.

 

Zobrazit předmět v chatu

V herním chatu můžete vytvořit link k některému ze svých předmětů. Můžete tak pomocí textu rychle ukázat vlastnosti svého předmětu (který se například chystáte prodat). Provedete to tak, že při stisknutém Shiftu kliknete levým myšítkem na předmět. Musíte mít přitom také otevřené chatové okno. Informace o předmětu se pak okamžitě zobrazí v okně. Kdykoliv pak v chatu uvidíte slovo v takovýchto závorkách - [název předmětu], kliknutím na tento text se vám zobrazí informace o tomto předmětu.

 

Hromadění předmětů

Některé předměty se dají hromadit (v inventáři se skládají na sebe do jednoho slotu). Obvykle se hromadí nebo zkombinují automaticky, jak je dáte do batohu. Pokud je nechcete mít všechny na jedné hromádce, podržte Shift a pak klikněte na předmět. Objeví se box, do kterého napíšete, kolik kusů chcete z hromádky oddělit.

 

Vyrobeno hráčem

Hráči si mohou pomocí Trade skillů vyrábět vlastní předměty. Jméno, které tím předmět získá je jméno hráče, který jej vyrobil.

 

 

Shadowlands Shadowlands

Změna úroveň předmětu

Následující změna úrovně předmětu v Shadowlands bude upravovat předměty úrovně.

Dungeony Item lvl BfA Itm lvl Shadowlands
Normal Dungeons 400 72
Heroic Dungeons 415 78
Mythic Dungeons 430 85
Mythic Uldir 385 66
Mythic Battle of Dazar'alor 415 78
Warlords of Mythic Crucible of Storms 420/425 80/82
Mythic The Eternal Palace 445 100
Normal Ny'alotha 445/455 100/110
Heroic Ny'alotha 460/470 115/125
Mythic Ny'alotha 475/485 130/140

 

 

 

Přehled

 

 

 

Discord

 • TOPlist
 • Blizzard
 • Battle.net
 • Pegi 12
 • Online hra
 • Násilí
 • Sprostá slova

Webdesign DeadKarlos | Copyright DeadKarlos - WoWka © 11. 7. 2006