Party/Raidy - Přehled | WoWka CZ

Party a Raidy


DeadKarlos | 12. Září 2019 | Návštěvnost 560

 

Nemusíte prožít sami dobrodružství ve World Warcraft. Ve skutečnosti hra může být zábavnější, když se spojíte s dalšími hráči. Některé questy jsou příliš obtížné pro jednoho, tak je snadno můžete vykonávat v partě s ostatními hráči. Jestli se spojujete s ostatními hráči dost často, tak se stanete společníky dobrodružství a přátelství.

 

Vytvoření Party

Skupina nebo parta, maximálně hráčů může být pět. Parta je vytvořená jakmile se jeden k druhému přidáte. Můžete pozvat hráče třemi způsoby, aby vás připojil k partě.

 • Můžete vybrat hráče, kliknutí pravým tlačítkem myši na portrét hráče, a vybrat příkaz "invite" z příslušného menu.
 • Můžete napsat příkaz /invite a přidat jméno hráče přes chat.
 • Můžete přidat hráče do seznamu přátel, pak vybrat tohoto hráče z tvých přátel v okně a kliknout na tlačítko Group Invite.

Hráče, které můžete vidět vedle vás, můžou být pozváni z jakéhokoli z těchto tří prostředků. Hráče, kterého nemůžete vidět, nebo jsou vzdálený, musí být pozván skrz /invite nebo skrz tlačítko Group Invite na seznamu přátel.

Jiný hráč ve skupině vás nemůže příjmout pokud jste v jiné partě. Jestli pozvete takového hráče, dostanete zprávu zpět říkající, že další osoba je již v partě.

 

Připojení do Party

Jestli se odvážíte jít sami a jste pozvaní do party, můžete přijmout (accept) nebo odmítnout (decline) pozvání. Jestli jste již v partě, pak nebudete schopný se připojit do novou party do té doby, než opustíte vaši aktuální partu.

 

Přecházení na Party Chat

Když zadáte"/P text" a píšete do party Toto vám dovolí komunikovat jen s členy vaší party.

 

Možnosti Skupiny Vůdce

Když zadáte"/kick jméno hráče" tím odstraníte hráče z party. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na jméno a vybrat "uninvite".

 

Opuštění Party

Pravým talčítkem myši na vašem hráčském portrétu vlevo nahoře. Vyberete možnost "Leave Party" tím odejdete z party.

 

Možnosti členů Party

Vyberte kliknutím pravým tlačítkem myši na portrét člena v partě a můžete se podívat na možnosti, které jsou k dispozici pro vás. Některé možnosti jsou jinak dostupná od Group Leadera, a jen členové v partě mají stejné možnosti, jako je obchodování a inspekce.

 

Poloha Členů v Partě

Minimapa ukazuje malé zelené tečky nebo šípy ukazující kde se nachází člen v partě. Umístěte vaši myš na tečky nebo šípy, abyste viděli kdo je kdo.

Můžete také zjistit, ve kterém území se nachází členové party.

 

Možnosti vybírání - Loot Options

Když jiskří tělo mrtvoly, tak máte povoleno vybrat mrtvolu.

Zde je několik možností pro loot (vybírání):

Round Robin - V každém kole může lootovat. Loot se střídá po každém kole znova pro každého. Tato možnost je doporučená pro velké situace. Jestli hráč vybere mrtvolu v Round Robin loot a některé předměty v mrtvole nechá, tak může kdokoliv v partě vybírat mrtvolu.

Free-For-All - Toto nastavení dovoluje komukoliv v partě loot z mrtvoly. Tato možnost je užitečná, kdo se nestará o to kdo si co vezme z mrtvoly.

Master Looter - Toto nastavení dovoluje group leader všechno lootovat a dovoluje vůdci, aby se rozhodl, jestli další členy v partě dostanou předměty a jaký předměty by měli dostat. Tato možnost je velmi užitečná, kdy vypadávají velmi silné předměty a lidi je nemusí nechat těm, kteří předměty potřebují. Také se hodí na raid kde je hodně lidí a chodí do dungeonů.

LootGroup Loot (základní) - Hodí se do party, kde jsou předměty lepší nebo nad průměrný ze zabitého moba, každému se dostává vysunovacího okna uprostřed s obrázkem předmětu s výběrem nebrat (pass) a možností roll s časem, kde máte na výběr Need (kostka) - potřebuju nebo Greed (zlaťák) - není potřeba. Každý kdo rolluje, zobrazí se mu číslo mezi 1 až 100, s nejvyšším číslem rollu vyhrává a dostává předmět. Při rollování se musí čekat na ostatní hráče, kteří taky rollují a pak automaticky získají předmět do batohu. Need znamená že předmět musím získat, Greed znamená že předmět nepotřebuji získat a Pass znamená, že předmět nechcete vůbec.

 

Need Before Greed - Stejné jako group loot, kromě hráčů, kteří nemůžou použít automaticky pass.

 

Threshold - Toto možnost určuje úroveň předmětů, které byly ovlivněné metodami výše. Např. můžete použít Master Loot s Round Robin, kdy fialové a modré předměty vybere Master Looter a ostatní obyčejné a zelené v každém kole pro každého.

 

Tip: Když člen party přijímá loot předmět, dejte to členovi party, který ho může použít lépe. Členové party mohou kliknout na [lootname] vidět atributy lootu předmětů mimo monster.

 • Need před Greed a Group Loot časovač odpočítávání mají 3 minuty, když je zde spojený na získaném předmětu z mrtvoly. Toto by měl dovolit trochu více času v rozhodnutí k rollu pro předmět.
 • Group Loot/Need před Greed dialog bude ukazovat zlatého draka okolo okraje Bind on Pickup předměty.
 • Hráči mohou zvolit out of looting při group loot, cyklická obsluha a need před greed lotovací styl. Jestli hráč přepne na toto, nedostane loot přepínání v loot cyklu. Toto může být přepnutý při kliknutí pravým tlačítkem na menu na vlastním portrétu.
 • Když padá předmět, který nemůžete lootovat, kvůli jedinečnosti nebo dalšího faktoru, dostanete do chatu zprávu nechávající jako předmět byl passed rolling on.
 • Jestli hráč vybírá mrtvolu a je zde více než jeden předmět na tom hráči nemůže vybírat, hráč bude stále ještě schopný vidět předměty (ačkoli není schopný vybírat). Toto je jen pro zelené nebo lepší kvalitní předměty. Případ jsou ovlivněný jen pro recepty profese, že jen hráč té profese může vybírat nebo když master looter je na a zde je hranice nebo lepší předmět v mrtvole.
 • Mrtvoly, které nepatří nikomu ve vaší partě, nemůžete vybírat a bude říkat mrtvý při kliknutí na něj, že nemáte právo vybírat tuto mrtvolu. Toto pomáhá skinners, který pozná, kdo bude mluvit s ostatními při stahování jeho mrtvoly, stejně jako master looter, kdy padá zvláštní loot z normálního monstra. Každý bude pak vidět, že je zde monstrum, které má master looter právo vybírat.
 • Bind on Pickup předměty, které jenom můžete sbírat (Heroic Badges z instancí) nebude ukazovat potvrzení dialogu.
 • Při vybírání Bind on Pickup Bind předměty, potvrzení dialogových seznamů jméno předmětu v dialogu. Můžete nyní ověřit, že sbíráte správný bind on pickup předmět.

 

Zkušenosti v Partě

Zkušenost je sdílená s dalšími členy v partě. Pří získání zkušenosti člena v partě, musí v jisté vzdálenosti od zabitého. Nejlepší je aby měl hráč kolem stejného levelu v partě, ale hráči kteří mají nesmírně výší nebo nižší úrovně ještě dostanou nějakou zkušenost.

 

Označení cílů

Označení cílůParty a Raidy můžou označit cíle pro lepší hru v partě či raidu. Vůdce party nebo raid leader/asistent může kliknutí pravým tlačítkem myši na portrét cíle, aby mohl vybrat určitý symbol. Všichni hráči v partě/raidu uvidí vybraný symbol nad hlavou cíle stejně jako na portrétu cíle.

 

Target of Target

Hráči mohou zapnout "Target of Target" v Raid a Party část Interface Options Menu. Když je to zapnutý, kdykoliv je hráč v partě nebo raidu, tak to ukazuje portrét a zdraví z jakéhokoliv vašeho aktuálního cíle při označení. Můžete kliknout na ten cíl portrét přímo, nebo jestli má kouzelné rukavice, může kouzlit kouzla na cíl bez přímého označení cíle.

 

Reset Dungeonů

Vůdce party může resetovat dungeon instance z jeho portrétu. Jestli parta byla nedávno uvnitř instance, ale nyní je venku z instance, vůdce party bude muset nastavit kliknutím pravým tlačítkem z vlastního portrétu (kde vyberete loot UI preference) je zde "Reset all Instances". Jestliže je to vybrané všechny ne-raid instance budou resetované pro partu.

 • Jenom volbu Resetovat instance můžeš, pouze pokud jste vůdce party.
 • UI volba se objeví, jestliže jste vůdce party, mají otevřenou jednu nebo více instancí, ale nesmíte být součastně v dungeonu.
 • UI nastavení je volba pravý tlačítko myši mimo vašeho vlastního portrétu (jako nastavení lootu party).
 • Dostanete varovný dialog, když vybíráte tuto možnost, tak se vás zeptá, jestli opravdu chcete resetovat všechny dungeony.
 • Můžete vybrat reset all instance, ale nemůžte resetovat veškeré raid dungeony.

 

Combat Targeting

Parta by měla vždy zaútočit na stejného nepřítele. Obecně, členové v partě by měli vždy zaútočit na přivolaný cíl. Často nejmocnější nebo smrtelná mobové jsou zaměřená jako první.

 • Použít "V" - Je důležité, že každý nenapadá různý cíl. Během boje zmáčkněte "V" při ukazování života monster. Vždy zkuste zaútočit na cíl, který je nejblíže k smrti. Můžete také toto používat při označení cílů. Kliknutí na jménu monstra, které chcete napadnout.
 • Asistent - F2-F5... Může být užívané pro výběr členů v partě. Používejte F-klávesy k odpovídajícímu hráči a potom zmáčkněte "F" k zaměření mobů který hráč napadne. Můžete také jít do nabídek pro volbu parametrů a vybrat volbu "Attack on Assist". Volba útočí automaticky, která vypomáhá s písmenkem "F" automaticky. Tato volba by mohla být dobrá pro válečníka, ale není vůbec užitečná pro priesta.
 • Tab a Shift-Tab - Tab si vybere a zaměříte se na nejbližšího moba a Shift+Tab vybere nejvzdálenějšího moba. Používejte tyto zkratky během boje pokud si potřebujete vybrat za cíl nejblíže nebo nejvzdálenější moby.

 

 

Role v Partě


Každý hráč by si měl být vědom jeho postavení v žádoucí partě. Rozděleni do tří hlavní postavení jsou tanci, healeři a DPSka. Vaše vybraná povolání a volby talentu jsou v podstatě určená jako postavení, pro který jste nejlépe vhodní. Detailní informace jsou níže:

 

Tank


Tank je postava navržená, aby dostával velké poškození od nepřátel a tím chránil zbytek party. Do tanků se započítávají Protection Warriors, Protection Paladins a Feral Druids.

Účel: Držení pozornosti nepřítele na sobě a držet se dál od zbytku party s nepřítelem.

Tvoření Threat - Threat Generation
Držení mobů závisí nejvíc u tanků. Členové party jako jsou nesoucí cloth - Priesti a Magové nejsou vhodní dostávat hodně poškození - zvláště od bossů. Tankové mají schopnost, aby vykonaly to, co jiná povolání nemá. Navíc, tankové mají typickou schopnost, která si bude hlídat moby mimo dalších hráčů a mimo ně. Tímto způsobem tankové dostávají všechny údery a zbytek party musí dělat svojí prácí léčení a DPS.

Přilákání - Pulling
Další obvyklá postavení pro tank je přilákání nepřítele k partě, protože to je nejlepší způsob jak přilákat nepřítele. Někteří tankové mají schopnost nebo zbraň, která jim dovolí přilákat střeleckým útokem v závislosti na povolání.

Vedení - Leading
Tank je obvykle zodpovědný za vedení skupiny poblíž k cílům a je častýo člen kdo označuje nepřátelské cíle pro DPS a CC přednosti.

First In, Last Out
Tank by měl být první osoba do bitvy pro většinu okolností. Jestli parta je přinucená běžet, tank by měl být připravený, aby zaplatil životem pro druhého účastníky členů party, aby unikli. Další členové party mohou nadějně oživit mrtvého tanka.

Main Tank vs. Offtank
Jestliže je víc tanků ve skupině, hlavní tank musí být vybrán. Offtankové jsou zodpovědný za vypomáhání hlavního tanku, jako záloha nebo hlídající proti dalším nepřátelům

 

Healeři


Léčitelská práce je držet partu na živu a dobře v čas a rychlím použitím léčivých kouzel. K léčitelům se připojuje Holy nebo Discipline Priests, Restoration Shamans, Holy Paladins a Restoration Druids.

Účel: Léčit členy v partě a držet je na životu.

Léčitelské tipy

 • Vždy sledujte u členů v partě životy. Nechtějte být v situaci, kdy členové v partě zemřou a museli jste být středem pozornosti při oživení mrtvých členů.
 • Používejte zkratkové klávesy, abyste léčil členy rychleji. Jedna běžná metoda k používání funkčních klávesnic pro výběr členů v partě a klávesy čísel pro léčivá kouzla.
 • Musíte být úplně obeznámený s vaším léčivým arzenálem, abyste přesně věděli jaké určité kouzlo v dané situaci používat.
 • Nevyplýtvejte vaši manu příliš rychle, používejte částečné léčení abyste neplýtvali manu při častém léčení.
 • Seřaďte vaše léčivá kouzla podle důležitosti, kdy kouzla potřebujete nejrychleji použít - je důležité seřadit kouzla pro tank a všechny ostatní členy.
 • Vždy se učte a získávejte nové tipy od ostatních, kteří se stávají lepšími léčiteli.

Buďte pohotový

Vždy mějte nezbytné pomůcky z obchodů po ruce - reagents, mana points, a vodu. Pro každého léčitele se najde potřeba používat manu v případné nutnosti - mít dávku připravenou a mohla znamenat rozdíl mezi vítězství a wipe. Navíc, by měli mít u sebe trošku víc kvalitnější vody na kterou máte přístup. Skupina se jenom pohybuje tak rychle jak jeho léčitel a má-li slabší vodu (nebo nemít vůbec žádnou) a tím se značně zpomalí obnovu many mezi bojem a také celou skupinu.

 

DPS


Podmínky DPS, zkrátka ve hře poškození za sekundu, je dost používaný pro hlavní postavení k dodávání poškození. Do boj s blízka (DPS) se zahrnují Rogues, Fury nebo Arms Warriors, Enhancement Shamans, Retribution Paladins a Feral Druids. Do střeleckých DPS se zahrnují Mages, Hunters, Shadow Priests, Warlocks, Elemental Shamans a Balance Druids.

Účel: Pro rychlý a efektivní ničení nepřátel.

DPS Tipy

 • Jestliže přitahujete moby, když jste v společnosti, tak musíte vzdorovat přilákávání mobů - pokud nemáte schopnost Frost Nova nebo Vanish, abyste unikli.
 • Dávejte si pozor na kterého moba tank zrovna útočí - většinou času se jedná o první cíl pro partu DPS při zabíjení.
 • DPS povolání je potřeba k tomu, aby sledovala jejich threat/aggor, aby zabránilo nepřátelům odejít od tanka. Proto používejte např. u Rogues snižovací schopnost aggra (Feint). Hunters používá (Feign Death), Priests používá (Fade) a Mages (Invisibility), které můžou způsobit, aby na vás mob zapomněl a vrátil se k tankovi. Jestli vaše povolání nemá ani jeden z těchto schopností nebo je zatím nepřístupné, můžete také okamžitě zastavit útok.
 • Vyřešte si dobrý schopnosti střídání maximální vaše poškození za sekundu a používá širokou škálu vašich ofenzivních schopností.

 

Hybrids


Hybrid je každé povolání, které je způsobilé k naplnění v přinejmenším částečně, víc než jedno z těchto hlavních postavení. Účinnost v postavení může být méně než nehybridní, zvláště jestli vykonávají postavení, které není vhodné k aktuálním speciálních talentů. Například, Protection Paladin se může stát efektivním léčitelem, ale nebude tak účinný v tomto povolání jako je Holy Priest (nebo Holy Paladin, anebo co je duležité).

 

 

 

 

Přehled

 

 

 

Discord

 • TOPlist
 • Blizzard
 • Battle.net
 • Pegi 12
 • Online hra
 • Násilí
 • Sprostá slova

Webdesign DeadKarlos | Copyright DeadKarlos - WoWka © 11. 7. 2006