Systém boje - Přehled | WoWka CZ

Systém boje


DeadKarlos | 12. Září 2019 | Návštěvnost 505

 

Základy boje


Boj ve World of Warcraft prohlubuje charakterům dovednosti, kouzla, a schopnosti v reálném čase proti dvěma soupeři - lidským a řízeným počítačem. Zde je celkový přehled některý ze základních mechanismů systémů boje ve World of Warcraft.

 

Attack Range - Dosah útoku

Musíte být v dosahu vašeho cíleného nepřítele k začátku útoku. Jestliže jste mimo dosah, uvidíte zprávu o chybě na vaší obrazovce, kdy vybíráte melee útoky. Pro povolání melee, auto-útok bude vždy v bezpečnostní vzdálenosti k nepříteli, a většina melee schopnosti (jako Sinister Strike, Heroic Strike, a Shield Bash) má maximální dosah pěti yardů. Jisté schopnosti (jako Blind a Intercept) jsou použitelný mimo standardních 5 yardu dosahu útoku. Pro dosahy útoků, takový jako u pušky nebo luku, standardní dosah ke střílení je mezi 8-30 yardů. Hunters mohou střílet ve vzdálenosti dosahem zbraně až 35 yardů, a dokonce ještě dál s jistými talenty. Pro kouzla, každé kouzlo má své vlastní dosah, který je zobrazený na druhu kouzel.

 

Cooldown on Attacks, Spells, and Abilities - Cooldown na útokách, kouzlech, a schopnostech

Zatímco World of Warcraft má reálný čas bojový systém, uživatelé zbraně musí čekat na útok, založený na základě zpoždění nebo rychlosti jejich zbraně. Podobně, při kouzlení se musí čekat na délku cooldown kouzel do té doby, než mohou znova kouzlit. Mnoho schopností má také cooldown, a délka každého cooldown je zobrazená ve schopnosti. Avšak, mnoho schopností bez uvedeného cooldown jsou ještě přístupný k 1.5 sekundy cooldown k ovlivnění všech schopností charakterů. Toto je známé jako global cooldown. Uvidíte tento účinek na kouzlu a dovednosti ikony jako zároveň zobrazený global cooldown po použití schopnosti.

 

Health - Zdraví (život)

Zdravotní body představují, kolik poškození může charakter přijmout v boji před umíráním. Vaše zdraví je vizuálně představený na levém horním rohu vaší obrazovky vedle portrétu charakteru, a numericky představený jako, když otevřete váš panel charakteru a/nebo po najetí myši přes váš bar života. Můžete zvýšit vaše maximální zdraví zvýšení úrovně, zvýšením staminy skrz talenty, schopnosti, a kouzla, nebo vybavením předměty, které zvyšuje stamina (1 stamina = 10 životů). Během boje, můžete obnovit vaše zdraví nejčastěji přijmutí léčivého kouzla, napít se léčivé lahvičky, nebo používání obvazu. Po bitvě, můžete urychlit léčivý proces jedením jídla nebo jednoduše čekat na vaše zdraví, aby se obnovilo samo. Za určitých podmínek, jako warlock pod účinky Demon Armor, zdraví bude také obnoveno, zatímco jste v boji.

 

Non-combat Spells or Abilities - Nebojové kouzla a schopnosti

Některé schopnosti a kouzla nebudou pracovat, když je váš charakter v boji. Pokud je tomu tak, uvidíte zprávu o chybě na informující obrazovce, že akce není dostupná během boje. Například, Warrors nemohou používat schopnost Charge v boji, a žádný charakter nemůže jíst nebo pít zatímco je v boji.

 

Facing the Right Direction - Čelem ke správnému směřu

Směr charakteru, který je čelem k nepříteli je důležitý pro jisté schopnosti a kouzla, která můžete potřebovat, abyste byl čelem k nepříteli nebo ze zadu. Například Rogue má schopnosti Ambush a Backstab, které požadují rogue, aby byl ze zadu k cíli. Jestli nejste v řádné pozici, dostanete výstražnou zprávu, kdy se pokusíte o použití schopnosti.

 

Negative Status Effects - Záporný stavy účinků

Váš charakter se může stát kořistí směsi záporný stavy účinků, z nichž každý mají vlastní metody pro odstranění. Zde jsou některé z nejvíce běžné záporné stavy účinků, s kterými se můžete setkat.

 

Daze - Omámit

Daze účinek způsobuje vašemu charakteru, aby trpěl sníženou pohybovou rychlostí. Zatímco pohyb je snížený, kouzlení a rychlost útoku zůstávají neovlivněné. Nejběžnější situace, kde se hráčský charakter může stát omámený je při útěku od nepřátel, jako projíždět nebo běžet skrz skupinu monster. Navíc, některé hráčské schopnosti mohou omámit cíle pod okolní varianty. Daze vyprší po stanoveném trvání.

Obranná schopnost nebude snižovaná náhodným hráčům, které musí přijmout účinek Daze, když jsou napadený zezadu od nepřátel. Nejlepší věc, co můžete dělat, abyste se uchránili před omámení, stačí se vyhnout dosah nepřátel a nezamýšlíte bojovat.

 

Stun - Omráčit

Jestliže jste omráčení během bitvy, nemůžete se pohybovat nebo jednat. Mimo zvláštních schopností a takové předměty jako PvP trinket pro nějaké povolání a Paladin Divine Shield, jinak musíte jednoduše čekat na trvání omráčení. Jestli umístíte kurzor přes ikonu stun v pravém horní obrazovce, uvidíte jeho trvání.

 

Fear - Strach

Fear způsobuje, že ztratit kontrolu nad vaším charakterem, neschopný, abyste ovládali pohyby nebo akce, jak utíkají v panice. Můžete utíkat v náhodném směru po dobu strachu. Mimo zvláštních schopností a takové předměty jako PvP trinket pro nějaké povolání a schopnost postavy Will of the Forsaken, jinak musíte čekat, než zanikne účinek strachu. Jestli umístíte vaši kurzor přes ikonu na účinek fear, uvidíte jeho trvání. Zatímco jsi v partě, to je také běžné a očekávané, že informujete vaše členy party, že jste ve fearu.

 

Mind Control - Ovládání myslil

Když jste v ovládání mysli (Mind Control), ztratíte kontrolu nad vaším charakterem. Stanete se nepřátelskými vašim členům party a můžete na ně zaútočit. Další členové party vás můžou také vybrat za cíl a zaútočit na vás. Informujte vaše členy party, že jste v "MC!". Tento účinek může být odstraněný kouzel Dispel Magic a Cleanse, jestliže vykouzlí nepřítel charakter Priest, a pozdější také dvě kouzla mohou odstranit Mind Control kouzlení počítačem řízený nepřítel. Může to být dobrý nápad, aby zaútočil zdroj mind control . Zanechání nekontrolovaný, mind control účinky vyprší po stanoveném trvání.

 

Poison - Jed

Jed je jedním z nejběžnějšího záporného stavu, který může ovlivnit váš charakter. Mnoho monster, zvláště přirozeně jedovatý jedinci jako pavouci, budou přidávat účinky jedu k jejich útokům. Největší jedy budou poškozovat váš charakter pomalu v průběhu času, ale další jedy mají možná navíc různé účinky nebo DoT účinek. Nepřátelský ovládaný hráč, nebo počítačem ovládaný rogues mají širokou škálu jedů, že je můžou používat s různými účinky, jako způsobující okamžité poškození, snižování léčivých účinků, snižování pohybu rychlosti, prodloužení času kouzlení, a další. Jedy mohou být vyléčený kouzly, co jsou k dispozici pro Paladins, Shaman, a Druids, protijedy vytvořené s First Aid, a další metody. Zanechání nekontrolovaný, účinky jedu vyprší po stanoveném trvání.

 

Curses - Prokletí

Se širokým okruhem účinků může být prokletí charakteru v jedoucím rozsahu až smrtelný. Hlavní způsob jak odstranit prokletí bude z hráčské schopnosti - Druids a Mages může odstranit prokletí z hráčů. Pravda, že nějaké prokletí může trvat docela delší dobu, kombinací s jejich často oslabujícími účinky, bude vysoce důležité je odstranit.

 

Disease - Nákaza

Diseases, jako prokletí, mají účinky, které se velice liší v bolesti a druhu. Také jako prokletí, můžou trvat značný čas, jestliže je necháváte nevyléčené. Některé nemoci mohou ve skutečnosti rozšiřovat v blízkosti k dalších hráčů. Priests a Paladins mohou vykouzlit kouzla, která odstranit nákazu.

 

Silence - Umlčit

Silence vám poskytuje neschopnost kouzlit kouzla. Obvykle trvají krátce, může být rozptýlený před ukončení trvání jako je Cleanse a Dispel Magic.

 

Polymorph

Polymorph vás přepíná do neškodného monstra jako ovce nebo vepř, neschopný, aby se pohyboval nebo jednal po dobu trvání. Jisté povolání může tento účinek odstranit ze sebe s PvP trinketu, a kouzla jako Dispel Magic a Cleanse může odstranit tento účinek z dalších hráčů.Polymorph je typická schopnost mága, ale některé nepřátelé ovládané počítačem to můžou také používat.

 

Disarm - Odzbrojit

Když je charakter odzbrojený monstrem nebo hráčem, začnete boj s rukama z blízka, a také si můžete všimnout, když bojujete, tak budete dávat velmi snížené poškození. Můžete být odzbrojen při ovládání zbrani, a odzbrojovat zbraně v off-hand, jestliže není žádná zbraň v main hand slotu.

 

Miscellaneous Magic Effects - Různé magické účinky

Váš charakter může být také nakažený širokým okruhem magických účinků, které nespadnout pod žádnou výše uvedených kategorií. Tyto magické účinky vyprší po stanoveném trvání, nebo může být odstraněný s Priestem Dispel Magic nebo Paladinem Cleanse.

 

 

Chování nepřítele


Nepřátelé, které potkáte ve World of Warcraft, oba člověkem a ovládaný počítačem, budou ukazovat varianty chování během boje, že byste měli být připravený. Některé z nich jsou jedinečný pro protivníky člověka nebo ovládaný počítačem.

 

Spell and Ability Resists - Resistence Kouzla a Schopnosti

Pokaždé, když používáte kouzlo nebo schopnost na nepříteli, jako Mage Frostbolt nebo Priest Psychic Scream, je zde šance, že budou resistentní. Když resistentní, nepřítel bude úplně potlačovat (úplná resistence) nebo částečně potlačovat (částečná resistence) útoku. Úroveň vašeho nepřítele k poměru k vaší úrovni z hlavních faktorů řízení resistence. Nepřátelé vyšší úrovně než vaše, mají vyšší šanci na potlačování vašich kouzel a schopností. Vrozená resistence, jako fire resistence, bude zvyšovat šanci, které kouzla toho typu bude resistovat. Avšak, charakter má více jistých schopností jako je Spell Penetration co bude snižovat resistenci cíli, snižování šance, která vaše kouzla resistují.

 

Spell Interruption - Přerušení kouzla

Jestliže jste napadení při kouzlení kouzla, je zde šance, že bude kouzlo přerušený. Když toto nastává, váš bar kouzlení bude viděný mírně "sražený zpět" prodlužováním času úspěšně vykouzleného kouzla. Nějaké povolání mají talenty, které snižují šanci k přerušení kouzel, Paladin Concentration Aura má tento účinek také.

 

Enemy Immune - Imuní nepřítel

Některé nepřátelé budou úplně imunní vůči kouzlu nebo schopnosti, kterou používáte proti nim - je-li tomu tak, uvidíte "immune" zobrazený nad nepřítelem. Toto znamená, že nepřítel nemůže být poškozený jakoukoliv schopností, kterou se pokoušíte použít. Není vyloučeno, že tato imunita je jen dočasná, a/nebo jen ke konkrétnímu druhu kouzla (jako Fire nebo Frost), určitý účinek (jako Fear nebo Polymorph), nebo poškodí typ (physical nebo magic). Například, některé monstra mají schopnost, aby vykouzlila na sebe dočasný anti-magický štít.

 

Fleeing Enemies - Prchání nepřátel

Lidé a další jistý druh nepřátel často utíkají, když nechtějí umřít. V některých případech, takový jak infamous murlocs, oni utíkají pro pomoc. Avšak, můžete je zastavit z prchání s pomocí schopností a kouzel navržený za tímto účelem - nebo je předtím jednoduše zabijí, než se mohou dostat daleko. Příklady schopností a kouzel, která mají pasti nebo účinky zakořeňovaní a zahrnující Engangle, Frost Nova, Hamstring, a Earthbind Totem. Tyto schopnosti jsou také účinný proti lidským oponentům, kteří zkouší utéct v PvP kdo zkusí uprchnout v PvP místě.

 

Enemy Spellcasting - Kouzlení nepřítele

Nepřátelská kouzla mohou být přerušená stejně, jak vaše vlastní kouzla - způsobením poškozením. Jestli monstrum začíná kouzlit kouzlo, jako léčivé kouzlo, můžete poškozením zpomalit jeho čas kouzlení. Jisté povolání mají schopnosti, aby přerušili kouzlení jako je Kick, Counterspell, a Silence.

 

Assisting Enemies - Pomáhající nepřátelé

Při zaútočení na nepřátele ovládaným počítačem, se mohou dostat do skupiny, jestliže jsou v nebezpečné blízkosti od nich, kdy je jedna skupina napadená. Pro více informací na to, jak přitáhnout (pull) jen jedno monstrum najednou si můžete přečíst našeho průvodce k efektivnějšího pullování.

 

 

Bojové taktiky a tipy


Stát se zkušeným bojovníkem ve World of Warcraft zabere dost času, úsilí, a praxe. Zde jsou nějaké tipy, které vám pomůžou stát se silným s účtováním na bojišti.

 

Optimize Combat - Optimalizace boje

S praxí, se můžete jemně naladit na vaše bojové schopnosti k věci, kde vaše reakce a rozhodování v boji se stane druhou přirozeností. Optimalizující vaše bojové schopnosti vám pomohou a vaši spojenci vyjdou z bitvy vítězné, a se žádnými oběťmi. Stanete se celkově lepším hráčem, snadnější v boji, a získávat respekt od dalších hráčů kvůli vašim schopnostem.

 • Organizovat váš akční bar zabere hodně času. Dejte vaše nejvíce používané schopnosti na baru standardních rychlých kláves. Dané schopnosti, které používáte méně často na dalších "stránkách" hlavního akčního baru, nebo na volitelných horních a pravých podélných barech. Tyto zvláštní akční bary jsou povolené skrz Options menu v Interface, a může být nastavený používaných kláves v menu Key Bindings. Jestli používáte zvláštní stránky hlavního hotbaru, naučte se přepínat rychleji mezi bary během boje (používání shift a kolečkem myši nebo shift+2).
 • Používej rychlé klávesové zkratky pro akční bar pro rychlejší použití schopností a kouzel.
 • Naučte se všechny vaše schopnosti. Naučte se spletité detaily každé schopnosti, kterou máte, abyste věděli, co používat. Pokud potřebujete pomoc, mluvte s víc zkušenými hráči vaší povolání nebo si přečtěte průvodce strategii povolání.
 • Staňte se zkušený v řízení vašeho charakteru během boje. Umístění a pohyb jsou rozhodující pro použití efektivnější schopností a kouzel povolání. A kombinací ovládání charakteru myši a klávesnici pro pohyb je efektivní metoda na reagující pohyb.

 

Situational Awareness - Camera View - Situační příprava - Pohled kamery

Jak bojujete a posouváte se kolem světa, používejte myš k otáčení kamery kolem a dívejte se na vaše okolí. Můžete kontrolovat, jestli se chystáte vběhnout do nepřátel, nebo jestli oni směřují k Vám. Držte vědomí z okolí veškerou dlouho zvláště, když jste v boji - znalecký zdroj některých hrozeb proti vašemu charakteru je potřebný předtím, než můžete reagovat na ně.

 

Combat Log

Váš combat log může být velmi užitečný pro informaci jak dělat a co se děje během boje, a testovat dopad ve schopnostech talentů nebo změny výbavy. Dodatečně, jsou zde rozhraní modu udělané fanouškem komunity, který může pomoc s vaším výkonným rozborem.

 

Patch 2.4:

 • Nové dostupné tabs pro třídění zpráv boje.
 • Ctrl+pravý kliknutí byla přidaná funkčnost pro individuální informaci třídění.
 • Nyní můžete barvy přiradit pro přátele a nepřátele.

 

 

Duely


Duely (Souboj) dalších hráčů může být zábavné odreagování, soutěž schopností nebo vyrovnat skóre, a dokonce testují schopnosti a taktiky v PvP boj.

Pro začátek souboje, vyberte hráče, s kterým si přejete bojovat. Kliknutí pravým tlačítkem na portrét hráče a zvolit "duel". Střídavě, můžete zvolit někoho a napsat "/duel" s vybraným hráčem nebo napsat "/duel jméno-hráče". Bojová vlajka bude umístěna blízko vás oznamující na výzvu, že výzva byla vydaná a souboj by mohl začít. Osoba, kterou jste vyzvali, musí přijmout souboj nebo nebudete schopní zaútočit. Je zde krátké odpočítávání před začátkem souboje. Sledujte barvu jména charakteru, jak bude červená, začne souboj. Zvuk také hraje, když začne souboj. První hráč, který sníží oponentovo zdraví na 1 bod (hráči nebojují do smrti v soubojích) je vítěz.

Výsledek souboje bude vysílaný do oblasti, že se souboj konal. Jestliže zkusíte běžet příliš daleko od dalšího hráče po začínání souboj, tak se bude objeví zvláštní okno, které vás nechává informovat, že se chystáte opustit oblast souboje a tím se přeruší. Jestliže utečete, bude vyslaná zpráva do oblasti, že jste zbabělec.will pop up letting you know you're about to exit the dueling area and thereby forfeit. If you forfeit, a message of your cowardice will be broadcast to the region.

 

Dodatečné infrormace

 • Nemůžeš bojovat v určitých oblastech, jako uvnitř hranice města.
 • Schopnosti se nezvýší při použití duelu nebo obsazený v PvP.
 • Hráči souboje mohou kouzlit prospěšná kouzla na spojencích (ale ne naopak).
 • Hráči nemohou přehazovat výbavu při duelu.
 • Jste považovaný v boji po celou dobu trvání duelu.

 

 

 

 

Přehled

 

 

 

Discord

 • TOPlist
 • Blizzard
 • Battle.net
 • Pegi 12
 • Online hra
 • Násilí
 • Sprostá slova

Webdesign DeadKarlos | Copyright DeadKarlos - WoWka © 11. 7. 2006