Kouzla a talenty - Přehled | WoWka CZ

Kouzla a talenty


DeadKarlos | 12. Září 2019 | Návštěvnost 589

 

Charakter schopností


Statistika


Strength (Síla - STR)

 • Zvyšuje Attack Power u zbraně na blízko a střelecký zbraně. (melee/ranged).
 • Zvyšuje velikost poškození, které můžete zablokovat se štítem.

Má také vliv na Damage za sekundu (DPS) - pro všechna povolání kromě Hunter a Rogue (pro ně jen 50%). Pokud se vám podaří vykrýt nepřátelský úder, ovlivní množství vykrytého Damage. Vliv na to má ale také štít.

 

Agility (Obratnost - AGI)

 • Zvyšuje Attack Power na střelecké zbraně (ranged).
 • Zvyšuje Armor.
 • Zvyšuje vaši šanci na kritický úder se zbraní.
 • Zvyšuje šanci na úhyb při útoku.
 • Zvyšuje Attack Power u zbraně na blízko (Rogue, Hunter a Druid v kočičí formě).

Také zvýší pravděpodobnost vyhnutí se útoku (dodge) - na který má navíc Rogue bonus. Navyšuje obranné číslo brnění (armor). Pro Hunter a Rogue představuje Obratnost polovinu Damage za sekundu (DPS), druhou polovinu dává Síla - viz výše.

 

Stamina (STA)

 • Zvyšuje Život 
 • Zvyšuje u mazlíčka Staminu

 

Intellect (INT)

 • Zvyšuje Manu.
 • Zvyšuje šanci na kritický úder s kouzlama.
 • Zvyšuje u mazlíčka Intellect.

U všech povolání navíc zvyšuje rychlost, s jakou se učí používat různé zbraně.

 

Spirit (SPR)

 • Zvyšuje obnovení životů mimo boj a obnovuje poměry Mana, kdy nekouzlíte kouzlo.

U všech povolání navíc zvyšuje rychlost, s jakou se učí používat různé zbraně.

 

 

Bojové schopnosti


Boj z blízka schopnosti - Melee Attributes

 • Weapon Skill - Aktuální dovednosti úrovně ve zbrani u aktuálního vybavení zbraně.
 • Damage (DMG) - Je poškození, které dává zbraň.
 • Speed - Rychlost zbraně.
 • Power (AP) - Attack Power; zvyšuje poškození zbrani.
 • Hit Rating - Šance na zásah.
 • Crit Chance - Šance na kritický úder ve zbrani.
 • Weapon Expertise Rating - Každý kontakt se zbraní snižuje šanci vašeho útoku při úhybu (dodge) nebo odražení (parry) o 0.25%.
 • Attack (AR) - Ovlivňuje Attack Rating.

 

Obranné schopnosti - Defense Attributes

 • Armor (AC) - Snižuje fyzické poškození. Zvyšuje u mazlíčka Armor.
 • Defense - Zvyšuje šanci na úhyb (Dodge), blok (Block) a odražení (Parry). Klesá šance na zásah a kritický zásah.
 • Dodge - Šance na úhyb.
 • Parry - Šance na odražení se zbraní.
 • Block - Šance na blokování se štítem.
 • Resilience - Snižuje šance u kritického zásahu na tebe. Klesá trvalý poškození z kritických zásahů. Snížení šance v procentech na to že dostanete kritický úder ke snížení poškození v průběhu času účinků se stejným procentem.

 

Schopnosti kouzla - Spell Attributes

 • Bonus Damage - Zvyšuje poškození s kouzel.
 • Bonus Healing - Zvyšuje léčení u kouzel.
 • Hit Rating - Šance na zásah u kouzel.
 • Crit Chance - Šance na kritický úder v kouzlech.
 • Haste Rating - Zvyšuje rychlost vašich vykouzlených kouzel.
 • Penetration - Snižuje resistenci u cíle od vašich kouzel.
 • Mana Regen - Obnovuje Manu se zlepšením při boji nebo po boji.

 

 

Související boj


Pets: Hunter a Warlock mazlíčci získávají mnoho výhod z atributů od jejich pánů. Dostáváte Staminu, Intellect, a Armor zvyšuje se i u mazlíčků. Navíc, dodávání hráčům Attack Power u kterého se zvyšuje Attack Power a poškození kouzly, u Huntera mazlíček a u Šamana zemní elementál, zatímco hráčovo poškození kouzel zvyšuje Attack Power a poškození kouzel na všechny dalších mazlíčky.

Critical Hits: Kritické zásahy mají za smysl více poškození než normální úder. Kritický údery se jeví jako velmi velké 2x větší poškození. Pro všechny třídy, Agility zvýší šanci na kriticky údery se zbraněmi, zatímco Intellect zvyšuje šanci na kriticky údery u kouzel.

Mana Regeneration: Budete získávat plné výhody u Spiritu bonus k regeneraci Many, která začínající každých 5 sekund po posledním vykouzlení, jak v boji, tak po boji. Váš Mana se normálně bude regenerovat každých 5 sekund po vykouzlení kouzla, pokud nemáte talent, schopnost, nebo předměty s bonusem. Předměty, které udělí regeneraci Many, vždy doplňuje manu každých 5 sekund.

Dual-wielding weapons: Vaše celkové poškození při boji s dvěma zbraněmi by měl být vyšší než boj s jedno-ruční zbraní a štítem, ale zhruba rovný boji s obouruční zbraní. Off hand zbraň dává jen půlku poškození a tak byste si měli pamatovat na to, dat si do mainu zbraň se silnějším poškozením.

 

Zvyšující schopnosti a dovednosti

Atributy postav jsou zvednuté automaticky, když uděláte lvl. Atributy se zvedají pevnými hodnotami v závislosti na vaší postavě a povolání. Například, zaútočíte s novým typem zbraní, u které se postupně zvyšuje dovednost, než se dosáhne k aktuálnímu bodu. Stejný platí pro profese a sekundární dovednosti. Okno dovednosti pro bojové schopnosti se pohybují po každém 5lvlu nahoru než se vyrovná k maximálním 400 dovedností v úrovni 80. Profese a sekundární dovednosti jsou zvednuté přijímajícím tréninkem od zvláštní NPC.

 

 

 

Talenty


World of Warcraft Classic

Talenty vám dávají další cestu k přizpůsobení vaší postavy při výběru oblastí povolání, aby se specializovali na určitý druh. Začátek je od 10lvlu, kdy můžete otevřít rozhraní talentu zmáčknutím "Talents" tlačítka, který se ukáže vedle "Spellbook a Abilities" tlačítek, nebo stisknutím "N" standardní klávesy. Pokud si přejete měnit vaše talenty, tak stačí navštívit každého trenéra povolání a vybrat z dialogu obnovení talentů. Obnovení talentů stojí zlato a s každým obnovením stoupá cena zlata. V této věci musíte být hodně rozumní kam dávat talenty, abyste neplatili příliš moc peněz na vyšších úrovních. Více se dozvíte o talentech v odkazu Povolání.

 

Talenty

 

Titul

Jestli vaše postava získala titul, můžete si vybrat z nabídky, která je umístěn pod písmenkem "C" Charakter, který titul se má ukazovat.

 

 

Kouzla a schopnosti


V běžném používání, časová "kouzla" se odkazují na kouzla a schopnosti. Zda kouzlo nebo schopnost požaduje nějaký druh zdroje mechanického použít - mana, rage, energie, combo body, a tak dále. Navíc, mnozí mají cooldowns a čas kouzlení, které také omezuje, jak často nebo rychle můžete používat. Níže je základ některé kouzla a schopnosti časované ve World of Warcraft:

 

Cast Time - Čas Kouzlení

Cast Time je měření množství času, to bere od začátku z kouzlení kouzla, které je pak aktivovaný nebo dokončí kouzlení. Zatímco kouzlíte, postupový indikátor se bude ukazovat na obrazovce. Jestliže dostanete poškození, postupový bar se sníží a zdrží kouzlení vašeho kouzla. Jestli se pohybujete nebo přerušíte, kouzlící proces bude úplně zrušený. Některá kouzla mohou být okamžitě vykouzlený. Toto znamená, že nemohou být přerušený, a nemají čas kouzlení. Veškeré okamžité kouzlení, ne-postupovací kouzla mohou být vykouzlený při pohybu.

 

Channeled Spells - Postupovací Kouzla

Mnoho kouzel musí být udržovaný nebo "channeled" k dosáhnutí jejich plného účinku, takové jako mnoho AoE kouzel. Poznáte kouzlo vyžadující postupování, kdy se postupový bar jeví se slovem "Channeling". Jestliže jste přerušený pohybem, vykonávání další akce, nebo je napadený, kouzlo nebude dokončené.

 

Cooldown - (Čas na znovu použití kouzla)

Cooldown je množství času, co vezme potom, než můžete vykouzlit stejné kouzlo znovu. Když jste jednou používali schopnost, vizuální časovač se objeví přes ikonu schopnosti, která signalizuje, jak dlouho musíte čekat k používání znova stejnou schopnost. Mnoho kouzel a schopností podléhají global cooldown, které ovlivňuje všechny další kouzla a schopnosti na 1.5 sekundy.

 

Range - Dosah

Pro vykouzlení kouzla na cíl, budete potřebovat být v dostatečné blízkosti v dosahu vymezené kouzlem. Typicky chcete vykouzlit vaše kouzlo, jak daleko od nepřítele, jak je to možné, který vám dá delší čas na vykouzlení druhého kouzla před dosahujícím nepřítelem. Jestli váš aktuální cíl je mimo dosah, červený bod bude zobrazený na ikoně kouzel, jestliže je na vašem akčním baru.

 

Area-of-Effect (AoE) Spells - AoE Kouzla

AOE účinky kouzel ovlivní zároveň vícenásobné nepřátele. Tyto schopnosti jsou užitečné, jestliže se setkáte s hromadou monster, zvlášť když další člen party si je můžete natáhnout na sebe a zastavit hromadu monster, aby nešli na toho, kdo začal kouzlit, nebo jestli je veškerá hromada téměř mrtvá. Buďte velmi opatrný při používání těchto kouzel; mohou "probudit" monstra, které jsou neutrální a udělat je agresivní proti vám, nebo obnovit dost "nenáviděné monstra", který může způsobit vícenásobná monstra k zaútočení najednou.

 

Line-of-Sight/Facing - Dráha dohled/Čelní

Nejvíce cílená kouzel požadují cíl, aby byl čelem k vykouzlení, a že jste schopní vidět cíl. Jestliže obdržíte line-of-sight chybnou zprávu, pohybujte vaším charakterem do té doby, než jste čelem k cíli a cíl je ve vašem charakteru je line-of-sight (dráha dohledu). Veškeré melee schopnosti požadují cíl, aby byl před útočníkem.

 

Buffs a Debuffs

Buff je prospěšný a stálý účinek kouzla, takový jako Druidovo Gift of the Wild. A debuff je buff se zápornými účinky, jako Curse of Tongues. Kouzla jako je poškození podobu času, nebo omezit váš charakter v záporné cestě. Můžete odstranit debuffs s Remove Curse, Dispel Magic, nebo další přírodní schopnosti. Ještě předtím můžete jednoduše čekat než debuff vyprší.

 

Reagents

Některá kouzla a schopnosti požadují, abyste měli speciální předměty, známý jako reagents ve vašem inventáři. Popis kouzel říká, jaký předmět požaduje. Reagent se dají koupit z obchodníka reagent, obvykle lokalizovaný v městech.

 

Enemy Resistances - Resistence nepřítele

Nepřátelé mají šanci na resistování vašich kouzel, na základě rozdílu úrovně mezi vámi a nepřítelem, stejně jako další faktory.

 

Learning New Spells or Abilities - Naučení nových kouzel a schopností

Největší schopnosti se nacházejí při navštívením trenérů. Jisté schopnosti se můžete naučit z knížek, které padají z monster, nebo odměněný skrz zvláštních questů.

 

Spell Stacking - Hromadící kouzla

Účinky kouzla, které nahromadí vícekrát na charakter zobrazený počet na spodním rohu oznamující kolikrát je účinek nahromaděný. Například, jestli hráč měl schopnost Sunder Armor používaný tři krát najednou, Ikona účinku Sunder Armor bude zobrazovat "3" v rohu.

 

Coefficient Bonuses on Spells - Spolučinné bonusy na kouzlech

Kouzla přijmou menší bonus z +healing a +spell damage založené na porovnání úrovně v které bylo naučené kouzlo a aktuální úroveň čarujícího. Jako všeobecně, hráči budou schopní používat nejlépe 2 nebo 3 ranku každého kouzla před přijímáním nějakého trestu. Kouzlo součinitele je ovlivněné další rozdílnosti, takový jako čas kouzlení, trvání, a další faktory. Ustavičně jsou v proudění, jako hra pokračuje ve vývoji.

 

Haste and Slow Effects - Zrychlené a zpomalovací účinky

Pojmově, haste hodnoty signalizují o kolik víc činnosti, kterou můžete vykonávat v daném čas. 30% melee haste, způsobí o 30% větších mlácení v daném čase. Pomalé hodnoty signalizují, o kolik delší činnost vezme k dokončení. 30% Slow způsobí akci o 30% delší, aby dokončil.

 

Dodatečné Informace

 • Při vykouzlení buffu na cíl nízké úrovně, vhodný rank buffu bude automaticky aplikovaný.
 • Kouzla léčící podobu času z různých zdrojů se nahromadí (to je u vícenásobného kouzlení u druidů Rejuvenation na stejný cíl).
 • Spell Haste, působí na postupovací kouzla, zvýšení poměru jejich účinků a snižování jejich celkového trvání. Spell haste, také snižuje global cooldown na kouzlech, směrem dolů na minimum jedné sekundy. Toto se neaplikuje na melee a ranged schopnosti.
 • Váš aktuální cíl nyní zobrazuje všechno trvání na základě kouzla, které můžete kouzlit s cooldown prsteny, tak budete vědět, o kolik delší bude trvat.
 • Mana se normálně neobnovuje na pět sekund potom, co jste vykouzlili kouzlo. Tento systém byl přizpůsobený tak, že jak se zvedne váš intellect, tak budete obnovovat více many za spirit bod.

 

 

 

Přehled

 

 

 

Discord

 • TOPlist
 • Blizzard
 • Battle.net
 • Pegi 12
 • Online hra
 • Násilí
 • Sprostá slova

Webdesign DeadKarlos | Copyright DeadKarlos - WoWka © 11. 7. 2006