Ovládání - Přehled | WoWka CZ

Ovládání


DeadKarlos | 12. Září 2019 | Návštěvnost 887

 

Pohybovat a ovládat kamery


Pohybování

Používejte klávesy W, A, S, D k pohybu kolem světa. Nebo, držte stisknutím obou tlačítek myši k přesunutí dopředu (posunováním myši v tomto otáčivém bodě vašeho charakteru). Můžete také pohybovat vaším charakterem s kurzorovými klávesami.

Click-to-Move

Click-to-Move je vlastnost auto-interaction, která dovolí hráčům, aby udělali několik věcí použitím myši. Se zapnutým Click-to-Move, hráč může dělat následující:

 • Kliknutím pravým tlačítkem myši na zem pro přesun do oblasti.
 • liknutím pravým tlačítkem myši na nepřítele k automatickému pohybu na nepřítele a zahájit boj.

Hráči budou potřebovat změnit použití, tak půjdou do Advanced Options, napřed do Interface Options a potom zkontrolovat radio box vedle Click-to-Move.

Automatický běh

Toto vám dovolí pokračovat v běhu bez držení klávesy nebo myši. Můžete přiřadit klávesu auto-run zmáčknutím "ESC", pak v nastavování kláves v menu. Posunete obraz dolu, než najdete "toggle auto run". Standardní kláves je na Numerické klávesnici "/".

Kamera

Držením levého tlačítka myši k dívání se kolem světa. Držením pravým tlačítkem myši, k otáčení vašeho charakteru použitím myši. Můžete posouvat kameru a používání kolečka na myši nebo používání kláves "Home" a "End".

Plavání

Jestli vyčerpáte zásobu vzduchu, zemřete. Jsou zde různé předměty, jako lahvičky, ty vám dovolí dýchat pod vodou. Můžete také používat klávesu skok k vyplavání nad vodu, zatím co jste ve vodě. Pro potápění se musíte naklonit směrem dolu s pravým tlačítkem myšmi. Při létání nebo plavání, klávesa "X" vás posouvá dolu.

Pravý kliknutí na Mac

S jedním tlačítkem myši, držením ovládací klávesy na klávesnici zatímco kliknete na tlačítko myši, aby simulovaly kliknutím pravým tlačítkem ve hře. Na novějších Mac laptopech můžete umístit dva prsty na trackpad a taky klikat. Toto je v nastavení keyboard & mouse v oblasti System preferences.

 

Vliv a ovládání boje


Ovlivnování

Kliknutím levým tlačítkem se vybírá cíl NPC ve hře, zatímco kliknutím pravým tlačítkem aktivuje cíl nebo mluví k NPC. Kurzor myši je kontextovaný; jestli se pohybujete s vaší myší po cíli, který můžete působit společně, ukáže se ikona na kurzoru myši pro ukazování druhu akce, která se bude udávat jestli kliknete pravým tlačítkem (meč = útok, kolečko = manipulace, bublina řeči = hovor, atd.).

Útočení

Pro napadení nepřítele se pohybujte v dosahu (pohybujte se kde můžete vidět kurzor útoku kdy myší přejedete přes nepřítele - stíněný kurzor, míní, že jste mimo dosah) a kliknutí na pravý tlačítko myši na nepřítele. Vstoupíte do útočného módu. Pohybujte vaším charakterem vedle nepřítele a automaticky začne útočit. Navíc k pravému kliknutí na nepřítele, můžete také vybrat "attack" ikonu z Action Baru.

Akční bar - Action Bar

Action bar na spodní části obrazovky, obsahuje vaše kouzla, zvláštní schopnosti, nebo často používané předměty, jako Jídlo a Vodu (které příslušně vrací život a manu). Můžete aktivovat tyto buď kliknutím na ně, nebo zmáčknutím odpovídajících čísel ve slotu kouzel nebo schopností, které si přejete použít. Po najetí myší přes ikonu, vám ukáže různé tipy obsahující jméno kouzla nebo schopnosti. Můžete se také podívat na vaše kouzlo nebo knihy schopností (Spellbook & Ability tlačítko na Action Baru) pro dostání plného popisu každé schopnosti nebo kouzla, které váš charakter možná má. Můžete přerovnat Action Bar kliknutím a přetažením ikon. Můžete také přidat nová kouzla/schopnosti do tohoto baru jak přesunutím z knížky Spell nebo Ability. Můžete také umístit předměty do baru pro snadnou aktivaci.

 • Předměty, které jsou ve vašem action baru a jsou vybavený zobrazovací zelným ohraničením kolem nich, to je snadnější, aby říkali, které z vašich předmětů jsou v action baru.
 • Hráči mohou vykouzlit předmět, s kterým lze zaměřit kouzlo na předměty, které jsou ve vašem action baru. Například můžete krmit mazlíčka a máte jídlo, které chcete mazlíčka krmit v jednom z vašich action barů.

Vícenásobný akční bar - Multiple Action Bars

Můžete mít více action barů na obrazovce zároveň. Můžete aktivovat dodatečné action bary skrz Interface Options v Menu. Dodatečné action bary mají rozsahové ukazatele na nich. Jestliže tlačítko v jednom z hráčových dodatečných action barů mají součást dosahu, to zobrazí červený bod, kdy je cíl mimo dosah.

Parta, obchodování, a další ovládání charakteru

Pro pozvání někoho do party, označte je levým kliknutím, a potom pravým kliknutím na jejich portrét v horním okraji obrazovky, aby předložila menu možných vzájemných ovlivňování s charakterem. Kromě tvoření party, je zde několik dalších dostupných voleb jako inspect, duel, a trade.

Získávání nových kouzel a schopností

Nové schopnosti a kouzla nejsou získaná automaticky. Musíte navštívit zvláštního trenéra pro vaše povolání, ke koupení. Jistá kouzla a schopnosti jsou naučené skrz questy nebo zvláštních předmětů.

Přerušení kouzel / Auto shoot

Kouzlení kouzla a střelecké Weapon Auto-Shots, může být přerušený zmáčknutím klávesy "ESC".

Quest cíle

Quest cíle, můžete působit společně s jiskru a zobrazení jejich jméno přes cíl k dělá je jasnější.

Focus Frame

Focus Frame je k dispozici. Hráči budou schopní kliknutím pravým kliknutím na nějakou unit frame a vybrat "Set Focus". Focus frame jen zobrazí, kdy je focus nastavený. Hráči mohou také nastavit "Focus Cast Key" v Options/Combat panel, který může být vázán k "Shift", "Alt", nebo "Ctrl". Při držením focus cast key a spouštění akce, akce bude vykonaná na vašem focus a na žádném vašem cíli.

Inspekce dalších hráčů

Při inspekci dalšího hráče, můžete vidět jejich vybavení, nastavený talenty, a PvP informace. Můžete prohlížet jiný hráče pravým kliknutím na jejich portrét (nebo jejich jméno v chat linku) a vybrání vhodné volby. Můžete prohlížet hráče opoziční frakce, když nejsou označení pro PvP. Maximální vzdálenost k prohlížení je 30 yardů, tak prohlížející volba se objeví jen, jestliže váš cíl je okolo toho dosah.

 

 

Zaměření a rozhraní uživatelského ovládání


Základní nastavení

Po stisknutí klávesy Escape se zobrazí Main Menu, kde můžete nastavit video a nastavení hry, a nastavovat klávesy.

Informace charakteru

Kliknutím na tlačítko v Action Bar, který obsahuje portrét vašeho charakteru, nebo zmáčknutím standardním nastavení klávesy "C". Toto vám předloží váš Charakter Info Panel.

Levelování

Jako úrovně ve hře, budete získávat talent body, který můžete ihned (po úrovni 10) použít na váš charakter zmáčknutím "N" k otevření okna talentů. Okno talentů obsahuje veškeré vaše aktuálně dostupné talenty a jejich ceny v bodech talentu.

Sticky Targeting

Když je tato volba zapnutá, nezruší volbu vašeho aktuálního cíle, když kliknete na prázdný prostor.

Autoloot

Podržením Shift + pravým kliknutím na mrtvolu nebo bednu automaticky vybere předměty. Tento nebude automaticky brát bind-on-acquire předměty. Můžete vybrat možnosti v Options Menu, které může změnit autolooting pro jednodušší kliknutím pravým tlačítkem na mrtvolu nebo bednu.

Vybavení předměty

Výbava předměty pravým kliknutím z vašeho inventáře. Jestliže je otevřený okno banky, kliknutím pravým tlačítkem na předmět bude umístěn do vaší banky.

Tab

Klávesa Tab cykluje skrz blízké nepřátelské cíle. Jestli ručně vyberete různý cíl používání další metody, pak rychle zmáčkněte znova Tab, váš poslední Tab-vybere cíl a bude znovu vybraný a můžete pokračovat Tab- vybere, který jste vynechali.

Ikony

Ikony záporných účinků, které se ukazují na hráči, má barvu, aby signalizovala jejich typ. Kletby jsou fialové, onemocnění je žlutý, zelený je jed a kouzlo je modrý. Navíc, kdy člen party je zasažen jedním z těchto čtyř druhů záporných účinků, jejich portrét bude pulsovat vhodnou barvu na 30 sekund nebo dokud nebude účinek odstraněný.

Minimap

NPC s úrovní-příslušné questy se objeví vždy na vaší minimapě jak žluté výstražné body. NPC, který má questy, že jste dokončili, se zobrazuje jako žluté otazníky. Navíc, flight masteři, že ještě nedostali letový bod, tak se zobrazuje na minimapě jako zelený výstražný bod.

Všichni hráči mají označení na jejich minimapě. Kliknutím k otevření menu se zvláštními druhy npc k nalezení, nebo můžete vybrat různý sledující typ, jestli váš charakter má k tomu přístup - jako mining, herbs, beast, undead, a mnohem víc.

Map

V patch 2.3, Battle Map byl přejmenovaný na Zone Map a může být otáčený spíše na nějakou zónu než spravedlivý zóny PvP cíle. Je zde drop-down nabídka na zobrazování world map, která vám dovolí vybrat si, kdy by se měla mapa zony zobrazovat.

Zobrazení Health Bars

Standardní nastavená klávesnice, "V" zobrazuje veškeré zdravotní bary blízkých nepřátel (oba počítač a hráče) nad jejich hlavami. Standardní nastavená klávesnice "Shift+V" ukazuje zdravotní bary jen pro přátelské cíle, žádný nepřátele. Standardní nastavená klávesnice "Ctrl+V" ukazuje zdravotní bary pro přátelské cíle a nepřátelské cíle.

Show Clock v Interface Options (Display) dává hodiny na spod minimapy, které může zobrazit buď čas serveru či váš v počítači.

 • Můžete nastavit alarm pro určitý čas. Klikněte na hodiny k otevření okna konfigurace.
 • sou zde stopky, můžete je zpřístupnit přes hodinové konfigurační okno či psaním /timer, /sw, nebo /stopwatch. Normálně to sečítá, ale vstupování času přes lomítko příkaz bude způsobovat proti zpětnému spočítání. Příklady: /timer 80, /timer 1:20 (oba spočítá 1 minutu 20 sekund).

Plovoucí bojový text

Plovoucí bojový text byl přidaný ke hře s několika volbami. Můžete vidět, když dostanete poškození, když jste léčený a kolik, kdy získáte a ztratíte aury a mnohem víc. Můžete aktivovat plovoucí bojový text v nabídce options menu.

Jména přátel

Jména nad hlavami blízkých hráčů, kdo jsou na tvém seznamu přátel, se objeví v jiné barvě, tak můžete říct, že jsou poblíž.

Seznam přátel

Váš seznam přátel má pole poznámky vedle jména přítele. Klikněte na iknu poznámky pro přidání poznámky k určenému příteli.

Volné místo v batohu

Je zde UI volba k zobrazování volného místa v batohu. Když je zapnutý, váš batoh zobrazí celkový počet volného dostupného místa ve všech vašich batohách.

Poplach kouzel (nepřátelský bar kouzlení)

Zobrazuje vaše cílené nepřátelské cast bar, kdy oni kouzlí. Standardně je to vypnuté, ale můžete to umožnit skrz Interface Options. To může být také zobrazený s "V" funkční klávesou.

Kouzlící bary pod cílovým portrétem willindicate zdali kouzlení může být přerušený.

Životy/Mana Bar

Jsou zde volby pro zobrazení hodnot zdraví a manu na vašich zdraví/maně barech pro vás, vaší partu, či váš cíl, a zobrazení také informaci jako procenta nebo čísla.

Držením zaměřením UI

Když máte cíl (Priest Mind Control, Eyes of the Beast, používání Steam Tonk, atd.), váš akční bar bude dočasně nahrazený jejich primárním akčním barem po dobu účinku. Avšak, toto se nevyskytovat při vlastnění jiných hráčů.

Barva jmén povolání

Mnoho prvků rozhraní zobrazí hráčská jména v jejich barvě povolání, tak můžete snadno poznat co je hráč za povolání. Prvky rozhraní ovlivňuje i LFG, 1Guild, a Who.

Jména charakteru mohou být barevný podle povolání v chatu skrz možnosti v rozhraní Development nastavení.

Předmět pro porovnání

Držení klávesy "Shift" při ukazování nad předmětem, bude zobrazovat rozdíly s předměty, které máte aktuálně na sobě.

Alt-Tab (minimalizace programu)

Jestliže zmáčknete "Alt+Tab" jít ze hry, váš charakter se zastaví, pokud nejste na automatickém běhu.

Alt-F4 (ukončení programu)

Alt-F4 může být používán pro zavření World of Warcraft, avšak, to nebude okamžitý odhlášení hráče ven ze světa.

Zvuk a Hudba

Ctrl-S tlačítko pro zvukové efekty zapnutí a vypnutí, a Ctrl-M tlačítko pro hudbu zapnutí a vypnutí.

Tip

V prvním nečítávajícím obraze jsou zobrazené tipy. Toto můžete vypnout v interface nastavení.

 

 

Přehled

 

 

 

Discord

 • TOPlist
 • Blizzard
 • Battle.net
 • Pegi 12
 • Online hra
 • Násilí
 • Sprostá slova

Webdesign DeadKarlos | Copyright DeadKarlos - WoWka © 11. 7. 2006