Kapitola 3 Společné hraní - Průvodce pro začátečníky | WoWka CZ

Kapitola 3: Společné hraní


DeadKarlos | 12. Září 2019 | Návštěvnost 900

 

Přehled | Kapitola 1 - Začátek | Kapitola 2 - Jak hrát | Kapitola 3 - Společné hraní | Kapitola 4 - Pozdější hra

 

Ve hře World of Warcraft se můžete s ostatními hráči ovlivňovat navzájem a je to čistě jen vaše volba. Můžete dosahovat vyšší úrovně, aniž se spojíte s dalšími hráči a to dokonce i bez mluvení ve vaší oblasti. Ale pokud chcete chodit jen sami, nemůžete zvládat některé questy, bude vám trvat déle, než dosáhnete konec hry a také nebudete mít přístup k nejmocnějším magickým pokladům. A to co je nejdůležitější, že by další spoluhráči ztratili to potěšení se s vámi spřátelit. Na vašich cestách potkáváte tisíce dalších hráčů, kteří mají podobné cíle jako vy a tak mluvte nahlas, ať si můžete udělat spoustu nových přátel.

 

Tato kapitola vás vezme přes detaily a četné sociální rysy hry.

 

 

Chat


Seznámení s novými lidmi ve skutečném životě bývá někdy dost obtížné, říkáte si, jak se mám správně představit, jak začít konverzaci? Ale povídání ve hře World of Warcraft je mnohem snadnější a je zde víc příležitostí než ve skutečném životě. Obvykle jde o povídání textové, čili chat. Díky hernímu oknu uvidíte povídání jiných lidí a můžete kdykoli do konverzace vstoupit a vyjádřit se k danému tématu, nebo začít téma úplně nové.

 

Chat kanály


Veřejnost si povídá díky kanálům o obchodě, místní obraně, hledání skupin a guild. Vy se můžete připojit a odpojit na tyto kanály, kdy chcete. Tyto kanály mají za cíl poskytovat hráčům postupy pro specifická témata jako je obchodování nebo přibírání nových lidí do guild.

Také si můžete vytvořit vlastní kanály pro povídání, máte pak výhodu v tom, že máte klid a povídáte si jen s vybranými lidmi.

 

Voice chat


Místo slova psaného můžete užívat systém mluvení. Jediné, co potřebujete, jsou sluchátka s mikrofonem. Mluvení je rychlejší způsob, jak komunikovat při bitvě. Chatová konverzace kanály: hlasový chat funguje jen ve speciálních kanálech a to po nastavení. Hlasový chat můžete použít ve skupinách a raidech. Ale na veřejnosti se hlasový chat nepodporuje a ani tu neexistuje žádná oblast hlasového chatu.

 

Další chat


Měli by jste si být vědomi, že existují tři další druhy chatu: povídání, řev a šepot.

1. Povídání - Say

Povídání patří mezi základy v komunikaci. Když něco řeknete, vidí to jen hráči ve vaší blízkosti. Konverzace mezi cizinci hraje velkou roli na veřejných místech, jde o zábavný žert, který je uveden v poštovní schránce.

2. Řev - Yell

Řev se používá proto, když potřebujete přilákat hráče kousek od vaší blízkosti. Tento řev může slyšet i spousta hráčů daleko od vás, ale někteří to považují za hrubé. Používá se to hlavně k varování spoluhráčů před hrozícím nebezpečím, když jsou od vás více vzdáleni. Povídání a řev jsou formy míněné pro komunikaci s blízkými hráči.

3. Šepot - Whisp

Šepot používáte k tomu, když chcete mluvit jen s určitým hráčem, kterého si vyberete. Šeptání nejsou omezená a tak si díky tomu můžete šeptat s jakýmkoli hráčem z vaší frakce, ať je na jakémkoli kontinentu. Nejlepší však je, nezabývat se tímto příliš dlouho.

 

Reklama

 

 

Skupiny a raidy


Pokud chcete přijímat největší výzvy, které hra nabízí, budete potřebovat spojence, kteří s vámi budou bojovat proti temnotě. S partou nebo raidem se shromáždíte s dalšími lidmi a budete hledat a ničit zlo stojící ve vaší cestě.

Party jsou skupiny do pěti hráčů. Pokud chcete projít většinu dungeonů, je pro vás tato skupina důležitá. Raidy jsou větší než party a jsou složené z 10 nebo 25 hráči, protože jen těmito skupinami můžete porazit obrovská a silná monstra ve hře World of Warcraft.

 

Tvoření party

Můžete tvořit vlastní skupiny kdykoli a kdekoli, vše co to obnáší je jen pozvat další hráče, aby se k vám připojili. Pokud vaše pozvání přijmou, už jste ve skupině. Hráče můžete pozvat povídáním, dále přes seznam svých přátel, nebo kliknutím na jejich charakter. Zvaní a formování hráčů je velmi snadné.

Vůdce party

Pokud jste vytvořili skupinu vy, jste leadeři a můžete nastavovat svá pravidla. Můžete přijímat hráče a také je vyhazovat, pokud vám nějakým způsobem nevyhovují. Můžete také podporovat další leadery. Pokud odejde leader ze své funkce, zastupuje za něj automaticky další hráč.

Pravidla party

Jeden z důvodů proč budete chtít tvořit skupiny je ten, že budete chtít porazit silná monstra, která jsou ukrytá v dungeonech a získat předměty. To ale nese otázku, jak rozdělit správně kořist mezi všechny z vaší společnosti. Proto si můžete vybrat z pěti různých pravidel:

FREE FOR ALL

Kdokoliv z vaší společnosti může hledat monstra, která jste zneškodnili. Zde platí to, že kdo první najde, tak si vše může vybrat.

ROUND ROBIN

Každý člen se v lootu střídá.

GROUP LOOT

Je to podobné jako postupné rabování s tím rozdílem, že u vzácných předmětů si členové hodí kostkou a ten, který hodí největší číslo, tak vyhraje. Když si zvolíte házení, znamená to, že dotyčný předmět je vhodný pro váš charakter, nebo se vám hodí k jiným účelům.

MASTER LOOTER

Leader stanoví jeden charakter ze společnosti jako MASTER LOOTER, ten hledá monstra jako první a také je odpovědný za to, jak se všichni rozdělí.

NEED BEFORE GREED

Toto uspořádání je podobné GROUP LOOT s tou výjimkou, že nemůžete užívat položku samostatného procházení.

 

 

Reklama

 

Guildy


Skupiny a raidy jsou jen dočasné, ale guildy jsou trvalá skupina charakterů, hrajících společně. Pokud jste členem guildy, budete mít snadnější přístup k hráčům a díky tomu můžete snadno tvořit skupiny a raidy. Je však ještě spousta dalších výhod, proč být v guildě.

 

Tabard a jméno guildy


Pro podporu vaší guildy, můžete vašim charakterem nosit tabard ukazující barvu a logo vaší guildy. Leader guildy je zodpovědný za tato rozhodnutí. Máte různý okruh ikon a barevných kombinací k tomu, vytvořit jedinečný design, aby jej vaši přátelé mohli pyšně nosit. Také musíte vybrat pro vaši guildu správné jméno, aby se vaše guilda mohla registrovat. Toto jméno bude ukázáno před jménem každého hráče, aby každý viděl, do jaké guildy vstupuje.

 

Vedení guildy


Právě jako party a raidy, i guildy mají svá pravidla, která mohou leadeři nastavit a modifikovat pro jejich strukturu a účel. Jako leader guildy můžete:

 

 

 

DEFINE GUILD RANKS

Můžete tvořit skupiny s různými tituly a privilegii uvnitř vaší guildy. Někteří hráči dávají přednost přísným vlivům, které jsou podobné stylům organizací. Tato volba je zcela na vás.

PROMOTE/DEMOTE MEMBERS

Můžete dříve přiřadit a definovat mužstva, než je přijmete do guildy. Členy vidíte tak, že pohybujete totemem nahoru a dolu, závisí to však na tom, co ve vaší guildě podnikají.

MANAGE MEMBERS

Hlavně se vám bude líbit, když bude vaše guilda vetší a budou přibývat nový členové. Však jednou nastane den, kdy chtě nechtě budete muset odstranit ty členy, kteří působí problémy. Tyto hráče můžete odstranit kdykoli a místo nich přijmout jiné hráče.

ASSIGN NEW GUILD LEADER

Pokud už nechcete dělat leadera guildy, nebo nějakým nešťastným incidentem ostatní chtějí vaše odstoupení, můžete předat vaši moc jinému členovi, který po vás přebere vaši moc a povinnosti.

 

Guild banka


Tyto banky fungují jako osobní banky, do kterých mohou všichni členové guildy. Všichni členové tak mohou využívat společně všech předmětů uložených v bance a společně si pomáhají navzájem s opravnými účty a ostatními náklady.

 

Guild chat


 

Všechny guildy mají svůj vlastní kanál k tomu, aby si mohli mezi sebou povídat navzájem. Standardní kanály pro guildu jsou Guild chat a Officer chat. Leader může nastavit různá práva přístupu pro toto povídání v závislosti na vaší hodnosti. Guild chat je určen pro regulérní komunikaci, zatímco Officer chat je k dispozici jen pro starší členy.

 

Zvýšení guildy


Jak se vaše guilda rozrůstá a hrajete společně, máte tím větší zkušenosti a to je vkládáno do dalších požitků a prémií pro všechny. Čím více hrajete s ostatními, máte více zkušeností, po kterých touží každý.

 

 

Reklama

 

Přátelé


Za skupinou, raidem a guildou se budete setkávat i s jinými hráči, kteří sdílejí stejné zájmy jako vy. Jde o druh lidí, s kterými se dáte jen tak do řeči, ani si nevšimnete, jak čas letí, budete se bavit o různých věcech, budete jen tak žertovat, hrát společně a nakonec se spřátelíte. Hra World of Warcraft má za účel to najít a poznat nové přátele a jít s nimi cestou za dobrodružstvím.

 

Seznam přátel


 

Ve hře můžete sledovat své přátele díky listu přátel. Toho, koho jste si tam přidali, můžete díky tomuto sledovat a víte, kdy je hráč online či offline a kde se aktuálně nachází. Díky seznamu přátel s nimi můžete komunikovat a kdykoli je přizvat do skupiny.

 

Skutečný ID přátel


Před vydáním hry StarCraft II: Wings of Liberty, jsme přidali nový rys nazvaný Real ID k naší online službě Battle.net. To znamená, že budete v kontaktu s různými přáteli, i když hrají různé hry na Battle.net.

Dříve, když jste hráli například StarCraft II a kamarád World of Warcraft, nemohli jste se dorozumívat, proto, když budete Real ID přátelé, vidíte kdo je online, co dělá, a jste schopni si s ním volně povídat. ID je hlubší stupeň přátelství a slouží k tomu, že spojí hráče dohromady po dobu jejich hry na Battel.net.

 

 

 

Průvodce
Přehled | Kapitola 1 - Začátek | Kapitola 2 - Jak hrát | Kapitola 3 - Společné hraní | Kapitola 4 - Pozdější hra

 

 

 

Discord

  • TOPlist
  • Blizzard
  • Battle.net
  • Pegi 12
  • Online hra
  • Násilí
  • Sprostá slova

Webdesign DeadKarlos | Copyright DeadKarlos - WoWka © 11. 7. 2006