Enchanting - Profese | WoWka CZ
Profese | Primární

Enchanting


DeadKarlos | 17. Října 2019 | Návštěvnost 869

 

Enchanting IkonaEnchanting je primární profese, ve které postavy používají magické formuláře, aby udělily trvalé přidat bonusy na brnění a zbraně, což jsou pak silnější, rychlejší, nebo odolnější. Enchanting recepty vyžadují použití speciálních okouzlujících ingrediencí, které lze shromáždit pomocí rozčarujících předmětů neobvyklé nebo lepší kvality. Pomocí těchto předmětů může Enchanting vylepšit přidáním statistického bonusu, jako je síla nebo intelekt a mnoho dalších možností.

Enchanting Obrázek

 

Enchanting potřebuje k práci rozdělit magické předměty - vzácné předměty, dávají vzácnější suroviny. Také vyžadují enchanting rods na usměrnění své magie.

Enchanting se nespoláhá na konkrétní sběratelskou profesi, takže se hodí k výrobní profesi, které jim umožní rychle vytvářet magické předměty na odčarování.

 

 

Odkazy


Různé

 

 

Jak získat Enchanting


Hráč vyrazí s počátkem úrovně enchantingu k "enchanting trainer". Zeptejte se stráže pro pokyny k trenérovi.

Začít Enchanting , najdete enchanting ikonu v knize schopností (zmáčknutím "P").

Enchanteři také někdy požadují určité součásti, které mohou být zakoupené z trade merchants. Enchanteři také budou potřebovat runed copper rod (runové měděná hůlka), a později runed silver rod (stříbrná hůlka) k vykonání jistých enchantů. Budete potřebovat získat základní rod z blacksmithing (nebo koupit) a potom enchantovat rod u sebe. Vyšší úroveň enchantů vyžaduje více pokročilejší/silnější rods.

Enchanting trenér

 

 

Disenchanting


Disenchant - "Vytahuje magické elementy z dobré kvality (zelené) nebo ještě lepší zbraně či brnění. Zničení procesem zbraně nebo brnění". Potom, co disenchantujete předmět, zobrazí se loot okno a můžete sbírat předměty, které jste vytvořili disenchantem. Získáte Disenchant schopnost, když získáte Enchanting.

 • Armor - Zbroj - Obyčejný dust (Občas esence a jestli máte větší štěstí, tak shard)
 • Weapons - Zbraně - Obyčejně esence (Občas dust a jestli máte štěstí, tak shard)
 • Blue Items - Modré předměty - Shard
 • Purple Items - Fialové předměty - Nexus Crystal, Void Crystal, Abyss Crystal

Epic předměty, které jsou 51-60 úroveň a přes, budou disenchantované do Nexus Crystal. Také předměty, které normálně disenchantují do Large Brilliant Shards má velmi malou šanci na disenchanting do Nexus Crystal. Silné recepty enchantů, které vyžadují tyto Crystals jsou nalezené v oblasti Ahn'Qiraj. Tento recept transformuje Nexus Nexus Crystal do Small Prismatic Shard k dispozici u nějakých trenérů Enchanting.

Epic (fialové) předměty úrovně 100-115, budou disenchantované do Void Crystals. Rare (modré) předměty, které jsou úrovně 100-115, mají také malou šanci na disenchant do Void Crystal. Epic (fialové) předměty úrovně 130-165+ budou disenchantovat do Abyss Crystal. Modré předměty mají také malou šanci disenchantovat do Abyss Crystal.

Je zde recept v Sunwell Daily prodavač frakce rozbít Void Crystal do dvou Large Prismatic Shards.

Nalezení předmětů k Disenchantu

 • Zeptejte se přátel nebo guildy k poslání předmětů, co nechtějí, které jim můžete disenchantovat.
 • Kupte disenchantnuté předměty z dalších hráčů. Nějaké hráči zkouší prodat za tímto účelem.
 • Disechantujte soulbound quest předměty, než je prodávat.

 

 

Popis


Vyberte příslušný enchant v okně enchantu a stiskněte enchant ikonu na vašem akčním baru (nebo stiskněte příslušnou klávesu). Pak, klikněte na předmět, který si přejete enchantovat. Toto můžete vykonávat na předmětech vybavených vašim charakterem nebo ve vašem inventáři.

Způsob enchantování předmětů pro další hráče je použít neobchodní slot v obchodním zobrazovaném okně. Poučte druhého hráče, aby umístil svůj předmět, který si přeje enchantovat v obchodním zobrazovaném okně. Dále by měl enchanter vykonat enchant na předmět v obchodním okně. Umístěte váš kurzor přes předmět, a to bude signalizovat, že předmět byl enchantovaný, že to nebude obchodní. Oba potom stiskněte tlačítko Trade a hráč příjme předmět zpět, a enchant je dokončený. Můžete enchantovat jenom jeden předmět v obchodním zobrazovaném okně. Hráči by vám neměli dávat jejich předměty k enchantování. Tato metoda by se měla dělat jenom přes obchodní zobrazovaném okně, bez dohadováním obchodovacím předmětem.

 

Enchanting skill

Enchanting supplies - Enchant zásoby

Některé vyžadované zásoby mohou být zakoupené od enchanting suppliers. Prodávají věci jako copper rod, simple wood, star wood, a možná nějaké vzácné omezené zásobovací předměty.

 

 

Názvy skillu profese


Nyní

 • Apprentice - 5 level (1-75)
 • Journeyman - 10 level (50-150)
 • Expert - 20 level (125-225)
 • Artisan - 35 level (200-300)
 • Master - 50 level (1-75) The Burning Crusade
 • Grand Master - 65 level (1-75) Wrath of the Lich King
 • Illustrious Grand Master - 75 level (1-75) Cataclysm
 • Zen Master - (1-75) Mist of Pandaria
 • Draenor Master - (1-75) Warlords of Draenor
 • Legion Master - (1-100) Legion
 • Kul Tiran / Zandalari - (1-175) Battle for Azeroth

Zastaralé

 • Apprentice - 75 (1-75)
 • Journeyman - 150 (50-150)
 • Expert - 225 (125-225)
 • Artisan - 300 (200-300)
 • Master - 375 (275-375) The Burning Crusade
  • Specializace
   • Master of Potions
   • Master of Transmuting
   • Master of Elixirs
 • Grand Master - 450 (375-450) Wrath of the Lich King
 • Illustrious Grand Master - 525 (450-525) Cataclysm
 • Zen Master - 600 (525-600) Mist of Pandaria

 

 

Dodatečné informace


 • Enchanteři mohou enchantovat svoje vlastní prsteny se zvláštními bonusy.
 • Můžete pokračovat znova enchantováním stejného předmětu ke zlepšování dovednosti, ale předmět může mít jeden enchant najednou.
 • Jako enchanter, se ptej v guildě a přátelům posílat vám předměty, co nepotřebují, které můžete disenchantovat.
 • Enchanteři mohou enchantovat pouze zbraně, rukavice, boty, bracers, cloak, štíty, a zbroje.
 • Můžete enchantovat kdekoli, nepotřebujete zvláštní místo pro svou profesi, jako potřebuje Blacksmithing.
 • Můžete nalézt další enchanting recepty, nazvané formuláře, od skrytých trenérů nebo ze zabitých monster. Můžete je také dostat z reputací.Hledejte formulář, které neznáte ještě v aukci.
 • Jestliže se pokusíte očarovat další enchant na již existující enchant, bude se vás ptát se zprávou dotazující se, jestli chcete přepsat starší enchant.
 • Leatherworkers záplaty zbroje se nesčítají s enchanty. Musíte se rozhodnout, co je pro vás důležitější.
 • Jestliže zavřete disenchanting loot okno bez sebrání předmětu dust, esence, nebo shard je automaticky vybraný k vám.
 • Enchanteři mohou změnit některé jejich dusts a shards do magických olejů. Tyto oleje když aplikujete na zbraně, přidá dočasný bunus do magického poškození nebo obnova mana, které se nahromadí, od stejného enchantu. Nižší úrovně těchto receptů se nacházejí na normálních enchanting prodavačů. Vyšší úroveň verze jsou nalezené u zvláštních prodavačů na světě.
 • Barevné enchanty zbraně: Někteří lidé chtějí dostat určitý barevný enchant na jejich zbraních. Naučte se barvy každého enchantu zbraně a podle toho obchodujte.

 

 

 

Změna aktualizace


Battle for Azeroth Patch 8.0.1 (2018-17-07): Každý datadisk má nyní samostatnou lištu profesních dovedností s menším omezením pro každý datadisk, namísto jedné gigantické lišty profesních dovedností, které byli pro všechny datadisky dohromady.

Mist of Pandaria Patch 5.0.4 (2012-28-08): Všechny Enchanty vyžadují jenom [Runed Copper Rod].

Cataclysm Patch 4.0.1 (2010-10-12): Specializace jsou odstraněny.

 

 

Odkazy


Profese

Primární
Sekundární

 

 

 

 

Discord

 • TOPlist
 • Blizzard
 • Battle.net
 • Pegi 12
 • Online hra
 • Násilí
 • Sprostá slova

Webdesign DeadKarlos | Copyright DeadKarlos - WoWka © 11. 7. 2006