Riding - Profese (Sekundární) | WoWka CZ
Profese | Sekundární

Riding


DeadKarlos | 17. Října 2019 | Návštěvnost 1676

 

First Aid IkonaRiding je sekundární dovednost, která umožňuje hráčům využívat mounta k rychlejšímu pohybu po celém světě. Dovednost Riding poskytuje rychlost pohybu a případně schopnost létat. Riding si můžete koupit u trenéra a čím vyšší dovednost, tím se zvyšuje cena.

Všechny pozemní mounti mají rychlost Apprentice Riding (60%) a Journeyman Riding (100%). Od verze 4.0.1 se zvyšuje Riding dovednost, která zvyšuje rychlost pohybu. Všechny létající mounti mají rychlost pohybu 100%, když jsou na zemi a rychlost při létání je Expert Riding (150/%), Artisan Riding ( 280%) a Master Riding (310%).

V Patch 7.3.5 již nemusíte trénovat Wisdom of the Four Winds, Cold Weather Flying, Flight Master's License, abyste mohli létat v příslušných zónách.

Hráči nebudou moci létat v Draenoru, Broken Isles nebo v Battle for Azeroth, dokud nedokončí potřebné Achievementy; Pathfinder.

Více podrobností o mountech se nachází na stránce Mounts.

Trenéři

WowpediA

First Aid Obrázky

 

Shadowlands Shadowlands

Změny Riding a Flying


Shadowlands bude změněná potřebná úroveň v dovednosti Riding.

 • Dovednost Riding se můžete nyní naučit od 10. úrovně místo 20. úrovně.
 • První úroveň Apprentice Riding (60%) se nyní naučíte na 10. úrovni od trenéra Riding nebo Flying. Postavy začínající v Exile's Reach budou muset dokončit lokalitu a dostat se do Orgrimmaru nebo Stormwindu, aby se naučily Apprentice Riding.
 • Journeyman Riding (100%) se nyní naučíte na 20. úrovni a Expert Riding (Létání) se nyní naučíte na 30. úrovni.
 • Artisan Riding byl odstraněn, což znamená, že hráči mohou vylepšovat dovednost z Expert Riding (150% létání na 30. úrovni) přímo na Master Riding (310% létání na 40. úrovni).

Battle For Azeroth

Rank Rychlost Úroveň Cena
Apprentice Riding 60% 20 4 Gold
Journeyman Riding 100% 40 50 Gold
Expert Riding 150% 60 250 Gold
Artisan Riding 280% 70 5.000 Gold
Master Riding 310% 80 5.000 Gold

Shadowlands (Alpha)

Rank Rychlost Úroveň Cena
Apprentice Riding 60% 10 1 Gold
Journeyman Riding 100% 20 50 Gold
Expert Riding 150% 30 250 Gold
Artisan Riding Zrušené
Master Riding 310% 40 5.000 Gold

 

 

 

Úroveň dovednosti


V následující tabulce jsou uvedeny dostupné úrovně dovedností a náklady na trénink jednotlivých dovedností. Jediné dostupné slevy jsou frakční slevy, které se liší v závislosti na tom, kde trénujete riding dovednost:

Rank Rychlost Úroveň
75 Apprentice
Pozemní mount
60% 20
150 Journeyman
Pozemní mount
100% 40
225 Expert The Burning Crusade
Létající mount
150% 60
300 Artisan The Burning Crusade
Létající mount
280% 70
375 Master Cataclysm
Maximální rychlost
310% 80
Draenor Pathfinder Warlords of Draenor
Létání v Draenoru
  Achievement
[Broken Isles Pathfinder, Part One] Legion
Zvýšená rychlost mounta v Broken Isles
+20% Achievement
[Broken Isles Pathfinder, Part Two] Legion
Létání v Broken Isles
  Achievement
[Explore Argus] Legion
Zvýšená rychlost mounta v Argus
+20% Achievement
[Battle for Azeroth Pathfinder, Part One] Battle for Azeroth
Zvýšená rychlost mounta v Zandalar a Kul Tiras
+20% Achievement
[Battle for Azeroth Pathfinder, Part Two] Battle for Azeroth
Létání v Zandalar, Kul Tiras, Nazjatar a Mechagnon Island
  Achievement

 

 

 

Riding dovednost zdarma


 • Povolání Warlock a Paladin, dostane neepického pozemního mounta, tak se zároveň automaticky naučí Apprentice Riding po dosažení 20. úrovně.
 • Povolání, dostane epického pozemního mounta, tak se zároveň automaticky naučí Journeyman Riding po dosažení 40 úrovně.
 • Death Knight získá 150 Riding skill při vytvoření postavy (55. úroveň); naučí se vyvolat pozemního mounta Acherus Deathcharger, jako odměnu za quest v začínající lokalitě Acherus.
 • Druid získá Expert (225) Riding skill s Flight Form na 58. úrovni.
 • Paladin a Warlock získá Apprentice (75) Riding skill jakmile dosáhnout 20. úrovně, a od Patch 5.0.3, se automaticky naučí kouzlo vyvolat mounta.
 • Všechny povolání získají Expert (225) na 71. úrovni.
 • Létání na Draenoru je za odměnu, jakmile dokončíte achievement [Draenor Pathfinder], čímž odemkne létání pro všechny postavy na účtě.
 • Zvýšená rychlost mounta v Argus při dokončení Achievementu [Explore Argus] pro všechny postavy.
 • Spojenecké rasy získají Riding (75) skill při vytvoření postavy (20. úroveň).

Poznámka: Některé dovednosti získáte zdarma, když budete mít zakoupený potřebný Riding.

Povolání Rank Úroveň
Death Knight Acherus Deathcharger 55
Demon Hunter Felsaber 98
Worgen Running Wild (Worgen) Cataclysm 20
Paladin Summon Warhorse (Human)
Summon Thalassian Warhorse (Blood Elf) The Burning Crusade
Summon Exarch's Elekk (Draenei) Cataclysm
Summon Sunwalker Kodo (Tauren) Cataclysm
Summon Dawnforge Ram (Dwarf) Battle for Azeroth
Summon Darkforge Ram (Dark Iron Dwarf) Battle for Azeroth
20
Paladin Summon Charger (Human)
Summon Thalassian Charger (Blood Elf) The Burning Crusade
Summon Exarch's Elekk (Draenei) Cataclysm
Summon Sunwalker Kodo (Tauren) Cataclysm
40
Warlock Felsteed 20
Warlock Dreadsteed 40

 

 

 

Detaily dovedností


Vzhledem k tomu, že patch 4.0.1 většina mountů již nemá vlastní hodnoty rychlosti; rychlost závisí pouze na riding dovednosti.

Mounti mohou plavat (ale rychlost se zvyšovat nebude). Existují obojživelné mounti, které se pohybují rychlostí +60% ve vodě i po zemi. Pod vodou ve Vashj'iru se můžete pohybovat rychlostí +450% (ale nepřináší žádné výhody, a proto nevyžadují žádnou dovednost riding).

 

World of Warcraft World of Warcraft

Apprentice


Apprentice Riding vás naučí (75) dovednost Riding, což vám umožní jezdit na neepických pozemních mountech na 60% rychlosti a může být trénováno na 20. úrovni.

Apprentice Riding může být koupený za cenu 4Gold a na základě reputace z frakční rasy trenéra může být snížená až na 3Gold 20Silver (za Exalted reputaci).

Hráči si mohou koupit Riding u svojí příslušné frakční rasy, ale pokud mají reputaci Exalted u jiné rasy, kde mohou taky zakoupit Riding.

Mounta lze zakoupit od trenéra za 1Gold a předmět se přesune do inventáře, kde se naučíte kouzlo přivolat mounta. Poté se objeví jako použitelné kouzlo v záložce "Mounts" v panelu Seznamu mountů.

 

Informace pro Povolání

Některé Povolání, dostane zdarma neepického pozemního mounta, a zároveň se automaticky naučí Apprentice Riding po dosažení 20. úrovně.

Questy byli odstraněné při získání mounta pro povolání Warlock a Paladin, ale stále jsou ve World of Warcraft Classic.

Povolání Mount
Warlock Felsteed
Paladin Summon Warhorse (Human)
Summon Thalassian Warhorse (Blood Elf) The Burning Crusade
Summon Exarch's Elekk (Draenei) Cataclysm
Summon Sunwalker Kodo (Tauren) Cataclysm
Summon Dawnforge Ram (Dwarf) Battle for Azeroth
Summon Darkforge Ram (Dark Iron Dwarf) Battle for Azeroth

 

 

Journeyman


Journeyman Riding vás naučí (150) dovednost Riding, což vám umožní jezdit na pozemních mountech na 100% rychlosti a může být trénováno na 40. úrovni.

Journeyman Riding může být koupený za cenu 50Gold a na základě reputace z frakční rasy trenéra může být snížená až na 40Gold (za Exalted reputaci).

Mounta lze zakoupit od trenéra za 10Gold a předmět se přesune do inventáře, kde se naučíte kouzlo přivolat mounta. Poté se objeví jako použitelné kouzlo v záložce "Mounts" v panelu Seznamu mountů.

 

Informace pro Povolání

Některé Povolání, dostane zdarma epického pozemního mounta, zároveň se automaticky naučí Journeyman Riding po dosažení 40 úrovně.

Death Knight získá 150 Riding skill při vytvoření postavy (55. úroveň); naučí se vyvolat pozemního mounta Acherus Deathcharger, jako odměnu za quest v začínající lokalitě Acherus.

Povolání Mount
Warlock Felsteed
Paladin Summon Charger (Human)
Summon Thalassian Charger (Blood Elf) The Burning Crusade
Summon Exarch's Elekk (Draenei) Cataclysm
Summon Sunwalker Kodo (Tauren) Cataclysm

 

 

The Burning Crusade The Burning Crusade

Expert


Expert Riding vás naučí (225) dovednost Riding, což vám umožní létat na létajících mountech na 150% rychlosti a může být trénováno na 60. úrovni.

Expert Riding může být koupený za cenu 250Gold na základě reputace z frakčního trenéra nebo u trenéra v hlavním městě a může být snížená až na 200Gold (za Exalted reputaci).

Jakmile postava dosáhne 60. úrovně, automaticky obdrží quest [I Believe You Can Fly], který vás nasměruje k návštěvě určitého trenéra a prodejce mountů.

Cena létajícího mounta je za 50Gold. Zvyšuje se rychlost mounta na 150%, když létají ve vzduchu a 100%, když jde po zemi.

Také vás Naučí vás létat na Eastern Kingdoms, Kalimdor, a Deepholm, také v Outland, Northrend nebo Pandaria.

 

Informace pro Povolání

Druid získá zdarma létající formu Flight Form, a zároveň automaticky naučí Expert Riding na 58. úrovni.

 

 

Artisan


Artisan Riding vás naučí (300) dovednost Riding, což vám umožní létat na létajících mountech na 280% rychlosti a může být trénováno na 70. úrovni.

Artisan Riding může být koupený za cenu 5.000Gold na základě reputace z frakčního trenéra nebo u trenéra v hlavním městě a může být snížená až na 4.000Gold (za Exalted reputaci).

Cena létajícího mounta je za 100Gold. Zvyšuje se rychlost mounta na 280%, když létají ve vzduchu a 100%, když jde po zemi.

 

Informace pro Povolání

Druid získá novou létající formu Flight Form, ale musí se naučit Artisan Riding.

 

 

Wrath of the Lich King Wrath of the Lich King

Cold Weather Flying (Zrušené)


Cold Weather Flying byla dovednost, která vás naučila létat v Northrendu na 68 úrovni.

Cold Weather Flying byl ke koupení za cenu 500Gold na základě reputace z frakčního trenéra nebo u trenéra v hlavním městě a může být snížená podle reputace.

V Patch 7.0.3 bylo možné dovednost koupit za 500Gold. V Patch 4.0.1 bylo možné tento trénink koupit za 1.000Gold pouze na 80. úrovni. V Patch 3.2.0 byla zpřístupněna kniha heirloom Tome of Cold Weather Flight, pro charaktery na 80. úrovni za 1.000Gold, což umožnilo charakterům na 68. úrovni naučit se dovednost, která vám umožnila létat v Northrendu (v patch 4.0.1 byl tento heirloom odstraněn).

Legion Patch 7.3.5 (2018-16-01): Odstraněné a je už součástí v Expert Riding.

Wrath of the Lich King Patch 3.0.2 (2008-14-10): Přidané.

 

 

Cataclysm Cataclysm

Master


Master Riding vás naučí (Max 375) dovednost Riding, což vám umožní létat na létajících mountech na 310% rychlosti a může být trénováno na 80. úrovni.

Master Riding může být koupený za cenu 5.000Gold na základě reputace z frakčního trenéra nebo u trenéra v hlavním městě a může být snížená až na 4.000Gold (za Exalted reputaci).

Cena létajícího mounta je za 100Gold. Zvyšuje se rychlost mounta na 310%, když létají ve vzduchu a 100%, když jde po zemi.

 

 

Flight Master's License (Zrušené)


Flight Master's License byla dovednost, která vás naučila létat v Eastern Kingdoms, Kalimdor, and Deepholm.

Flight Master's License byl ke koupení za cenu 250Gold a odemkla dovednost hráčům létat.

Legion Patch 7.3.5 (2018-16-01): Odstraněné a je už součástí v Expert Riding.

Cataclysm Patch 4.0.3a (2010-23-11): Přidané.

 

 

Mists of Pandaria Mist of Pandaria

Wisdom of the Four Winds (Zrušené)


Wisdom of the Four Winds byla dovednost, která vás naučila létat v Pandaria na 90 úrovni.

Wisdom of the Four Winds byl ke koupení za cenu 2.500Gold u trenéra, který se nacházel na Vale of Eternal Blossoms v Shrine of Two Moons nebo Shrine of Seven Stars.

V Patch 6.0.2 byla zpřístupněna kniha heirloom Grimoire of the Four Winds do Back Market za 1.000Gold, což umožnilo charakterům na 85. úrovni naučit se dovednost létat v Pandaria.

Legion Patch 7.3.5 (2018-16-01): Odstraněné a je už součástí v Expert Riding.

Mist of Pandaria Patch 5.0.4 (2012-28-08): Přidaný.

 

 

Warlords of Draenor Warlords of Draenor

Draenor létání


Létání v Draenoru lze získat dokončení Achievementu Draenor Pathfinder.

Pokud chcete dokončit Achievement, tak budete potřebovat, dokončit následující Achievementy:

Podrobné detaily se dozvíte v návodu Létání na Draenoru.

 

 

Legion Legion

Legion létání


Létání v Broken Isles lze získat dokončení Achievementů [Broken Isles Pathfinder, Part One] a [Broken Isles Pathfinder, Part Two].

Pokud chcete dokončit Achievementy, tak budete potřebovat, dokončit následující Achievement [Broken Isles Pathfinder, Part One]:

Po dokončení první části, může být dokončena druhá část v Patch 7.2 [Broken Isles Pathfinder, Part Two]:

Zvýšená rychlost mounta v Argus při dokončení Achievementu [Explore Argus] pro všechny postavy.

Podrobné detaily se dozvíte v návodu Létání v Broken Isles.

 

 

Battle for Azeroth Battle for Azeroth

Battle for Azeroth létání


Prvním Achievement Battle for Azeroth Pathfinder, Part One je první krok k odemknutí létání v Kul Tiras a Zandalar. Vyžaduje prozkoumat každou lokalitu v Kul Tiras a Zandalar, dokončit 100 World Questů, dosáhnout reputace Revered s šesti frakcemi v Battle for Azeroth, kompletní válečnou kampaň (War Campaign) a dokončením hlavní příběhový děj v lokalitách.

Odměna z Achievementu Battle for Azeroth Pathfinder, Part One: Zvyšuje rychlost mounta v Zandalar a Kul Tiras.

 

Vydáno s Patch 8.2.0 Battle for Azeroth Pathfinder, Part Two, který vyžaduje prozkoumání Nazjatar a Mechagon Island a dosažení reputace Revered s frakcemi Alliance Waveblade Ankoan nebo Horde The Unshackled (Nazjatar) a Neutrální Rustbolt Resistance (Mechagnon).

Odměna z Achievementu Battle for Azeroth Pathfinder, Part Two: Létání v Zandalar, Kul Tiras, Nazjatar a Mechagnon Island.

Podrobné detaily se dozvíte v návodu Létání v Battle for Azeroth.

 

 

 

Změna aktualizace


Legion

Legion Patch 7.3.5 (2018-01-16): Odstraněné ze hry Wisdom of the Four Winds, Cold Weather Flying, Flight Master's License.

 

Warlords of Draenor

Warlords of Draenor Patch 6.2.2 (2015-01-09): Dostupné létání na Draenoru za dokončený Achievement.

 

Mists of Pandaria

Mist of Pandaria Patch 5.0.4 (2012-28-08):

 • Přidané Wisdom of the Four Winds stojjí 2.500Gold na 90. úrovni.
 • Po dosažení 20. úrovně a 60. úrovně dostanou postavy automaticky nový quest, který je nasměruje k návštěvě rasového trenéra a obchodníka mountů.

 

Cataclysm

Cataclysm Patch 4.0.3a (2010-23-11):

 

Wrath of the Lich King

Wrath of the Lich King Patch 3.2.0 (2009-04-08):

 • Apprentice Riding: Snížená úroveň ze 40. na 20 a snížená cena z 20Gold na 4Gold.
 • Journeyman Riding: Snížená úroveň z 60. na 40 a snížená cena ze 100Gold na 50Gold.
 • Expert Riding: Na 60. úrovni se můžete naučit za 600Gold u trenéra v Honor Hold nebo Thrallmar.
 • Zpřístupněna kniha heirloom Tome of Cold Weather Flight, pro charaktery na 80. úrovni, za 1.000Gold a který měli Ridding +225, což umožnilo charakterům na 68. úrovni naučit se dovednost, která vám umožnila létat v Northrendu.

Wrath of the Lich King Patch 3.0.2 (2008-14-1): Přidané Cold Weather Flying na 77. úroveň za cenu 1.000Gold.

 

Burning Crusade

The Burning Crusade Patch 2.4.3 (2008-15-07): Apprentice Riding je snížený z 40. na 30. úroveň. Také cena tréninku je snížena z 90Gold na 35Gold.

The Burning Crusade Patch 2.0.1 (2006-12-05):

 • Létání na mountech
 • Expert Riding: Na 60. úrovni se můžete naučit za 600Gold u trenéra v Honor Hold nebo Thrallmar.
 • Artisan Riding
 • Journeyman Riding: Snížená cena mounta z 900Gold na 600Gold.

 

WoW

World of Warcraft Patch 1.2.0 (2004-18-12):

 • Apprentice Riding: Je na 40. úrovni a cena 20Gold a mount stojí 80Gold.
 • Journeyman Riding: Je na 60. úrovni za 100Gold a mount stojí 900Gold.

 

 

 

Odkazy


Profese

Primární
Sekundární

 

 

 

 

Discord

 • TOPlist
 • Blizzard
 • Battle.net
 • Pegi 12
 • Online hra
 • Násilí
 • Sprostá slova

Webdesign DeadKarlos | Copyright DeadKarlos - WoWka © 11. 7. 2006